Farnost Hranice na Moravě - Vítejte na webových stránkách římskokatolické farnosti Hranice, Ústí, Střítež nad Ludinou a Jindřichov u Hranic

Rocková studentská mše

by Lenka

srdečně zveme nejen studenty na rockovou mši v pátek 23. června 2017 v 19 hodin v kostele Stětí Jana Křtitele na náměstí v Hranicích. Přijďte poděkovat za uplynunlý školní rok :-).

Animátoři :-)

4 views

POŘAD BOHOSLUŽEB HRANICE od 18. 6. 2017 do 25. 6. 2017

by Lenka
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužby
Ne

18.6.

11. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

 

Sbírka na potřeby farnosti

8,30 Za rodinu Hábovu, Smutnou a Šubertovu.
10,00 Za živou a zemřelou rodinu.
18,30 Za zemřelého Karla Minaříka.
Po

19.6.

                                         lázně

 

15,30 Za farníky.
18,00  Za zemřelé Renée a Zdeňka Smejkalovy a jejich rodiče.
Út

20.6.

Adorační den farnosti

Hranice

7,00 Za farníky.
St

21.6.

Památka

sv. Aloise Gonzagy,

řeholníka

8,00 Za zemřelé rodiče z obou stran a duše v očistci.
Čt

22.6.

 

 

8,00 Za farníky.
18,00 Za zemřelou Marii Hradilovou, Emílii Slezákovou a Elišku Vaňkovou.

23.6.

Slavnost

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA

                     studentská mše

8,00 Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o další pomoc, za živou a zemřelou rodinu a duše v očistci.
19,00 Za mládež děkanátu.
So

24.6.

 

                              nemocnice

Slavnost NAROZENÍ

SV. JANA KŘTITELE

 

13,30 Za farníky.
16,30 Za zemřelého primáře Jiřího Leissra.
Ne

25.6.

12. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

8,30 Za zemřelé z rodiny Jandovy.
10,00 Za uzdravení syna Šimona, za zemřelé rodiče a prarodiče Strnadovy a živou rodinu.
18,30 Za všechny rodiny, přátele a známé, i za ty, kdo se v rodinách nemodlí a duše v očistci.
1 view

POŘAD BOHOSLUŽEB HRANICE od 25. 6. 2017 do 2. 7. 2017

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužby
Ne

25.6.

12. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

8,30 Za zemřelé z rodiny Jandovy.
10,00 Za uzdravení syna Šimona, za zemřelé rodiče a prarodiče Strnadovy a živou rodinu.
18,30 Za všechny rodiny, přátele a známé,

i za ty, kdo se v rodinách nemodlí

a duše v očistci.

Po

26.6.

lázně

 

15,30 Za farníky.
18,00  Za zemřelou Zdenku Kratochvílovou a za obrácení rodiny.
Út

27.6.

  7,00 Na úmysl dárce.
St

28.6.

Památka

sv. Iraneje,

biskupa a mučedníka

8,00 Za nemocnou osobu.
Čt

29.6.

Slavnost

SV. PETRA A PAVLA,

APOŠTOLŮ

 

DOPORUČENÝ SVÁTEK

8,00 Na poděkování za přijatá dobrodiní

a za hojnost Božího požehnání.

18,00 Na úmysl dárce.

30.6.

Svátek

VÝROČÍ POSVĚCENÍ KATEDRÁLY

 

 

8,00 Za Jarmilu a Bernarda Balhárkovy, syna, dvoje rodiče, sourozence a zetě.
So

1.7.

 

nemocnice

 

13,30 Za farníky.
16,30 Za nenarozené děti, jejich rodiny,

za děti týrané a opuštěné

a za duše v očistci.

Ne

2.7.

13. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

8,30 Za dceru a její rodinu.
10,00 Za zemřelé rodiče,

sourozence a pravnučku.

18,30 Za přijatá dobrodiní a duše v očistci.
0 views