Farnost Hranice na Moravě - Vítejte na webových stránkách římskokatolické farnosti Hranice, Ústí, Střítež nad Ludinou a Jindřichov u Hranic

POŘAD BOHOSLUŽEB HRANICE od 23. 7. 2017 do 30. 7. 2017

by Lenka
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužby
Ne

23.7.

 

16. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

 

 

8,30 Ke cti Nejsvětější Trojice, Panny Marie, Judy Tadeáše, anděla strážného, za rodinu a duše v očistci.
10,00 Za zemřelé rodiče, sestru, pravnučku

a živou rodinu.

18,30 Za lékaře, zdravotní sestry, za jejich rodiny a duše v očistci.
 

Po

24.7.

lázně

 

15,30 Za farníky.
18,00 Za zemřelou Marušku Pavelkovou,

za zemřelé Josefa a Marii Otáhalovy

a za duše v očistci.

Út

25.7.

SVÁTEK

SV. JAKUBA,

APOŠTOLA

8,00 Za těžce a duševně nemocnou osobu

a za živou a zemřelou rodinu Poláchovu a duše v očistci.

St

26.7.

Památka

sv. Jáchyma a Anny,

rodičů Panny Marie

8,00 Za zemřelé rodiče Tomčíkovy

a duše v očistci.

Čt

27.7.

Památka

sv. Gorazda a druhů

 

8,00 Poděkování za manžela, děti

a širokou rodinu.

28.7.

 

 

8,00 Za farníky.
So

29.7.

svatební obřad                                       

 

nemocnice

Památka

sv. Marty

11,00 Marek Koňa a Sabina Vašková.
13,30 Za farníky.
16,30 Za farníky.
Ne

30.7.

 

17. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

 

 

8,30 Za zemřelé Annu a Jaroslava

Braunsteinovy, za rodiče

a sourozence z obou stran.

10,00 Za živou a zemřelou rodinu Hašovu, Sůsovu a Boulovu.
18,30 Za zemřelé Jindřišku a Josefa Kozelské, jejich rodiče a živou rodinu.
1 view

POŘAD BOHOSLUŽEB HRANICE od 9. 7. 2017 do 16. 7. 2017

by Lenka
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužby
Ne

9.7.

14. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

8,30 Za zemřelé manžele Kristýnu a Antonína Jakubkovy a Jaroslavu Naiserovou.
10,00 Na poděkování za 25let společného života a Boží požehnání pro celou rodinu.
18,30 Za Libuši Kňurovou, Marii a Josefa Kňurovy a za Marii a Josefa Bezděkovy.
 

Po

10.7.

                                          lázně

 

 

15,30 Za farníky.
18,00 Za rodinu Svobodovu, Slaninovu a Rošapilovu.
Út

11.7.

Svátek

SV. BENEDIKTA,

OPATA, PATRONA EVROPY

8,00 Za zemřelého manžela s poděkováním za vyslyšení prosby.
St

12.7.

  8,00 Za zemřelé rodiče, manžela, bratra, živou a zemřelou rodinu a za duše v očistci.
Čt

13.7.

8,00 Za duše v očistci s prosbou o pomoc.

14.7.

8,00 Za farníky.
So

15.7.

 

                             nemocnice

Památka sv. Bonaventury,

biskupa a učitele církve                    

13,30 Za zemřelou manželku Jindřišku.
16,30 Za rodinu Prokešovu a Boháčkovu.
Ne

16.7.

15. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

Sbírka na potřeby

farnosti

8,30 Za zemřelou Annu Kainarovou, živou rodinu a duše v očistci.
10,00 Za živou a zemřelou rodinu.
18,30 Na úmysl dárce.
2 views

POŘAD BOHOSLUŽEB HRANICE od 16. 7. 2017 do 23. 7. 2017

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužby
Ne

16.7.

15. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

 

Sbírka na potřeby

farnosti

8,30 Za zemřelou Annu Kainarovou, živou rodinu a duše v očistci.
10,00 Za živou a zemřelou rodinu.
18,30 Na úmysl dárce.
Po

17.7.

                                           

 

                                           lázně

8,00 Za pracovníky Centra pro rodinu Jitřenka a za rodiny, kterým slouží.
15,30 Zemřelé rodiče, manžela, bratra, švagrovou, živou rodinu a duše v očistci.
Út

18.7.

  8,00 Za zemřelé Josefa a Marii Ludkovy, za Františka a Marii Romanovy a za nemocnou osobu.
St

19.7.

  8,00 Za zemřelé Marii a Bohuslava Kuchařovy, zemřelého Petra Kulicha, zemřelého Antonína Rolince a nemocnou Marii Rolincovou.
Čt

20.7.

 

 

8,00 Za rodiče z obou stran, bratra Zdeňka a živou rodinu Vašíčkovou.

21.7.

 

 

8,00 Za zemřelou rodinu Obručníkovu, Martišovu, Zavadilovu, Staňovu a duše v očistci.
So

22.7.

svatební obřad                                       

                                 nemocnice

SVÁTEK SV. MARIE

MAGDALENY

11,00 Karola Turka a Mariky Červeňákové.
13,30 Za farníky.
16,30 Za zemřelé rodiče Pavlovy.
Ne

23.7.

16. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

8,30 Ke cti Nejsvětější Trojice, Panny Marie, Judy Tadeáše, anděla strážného, za rodinu a duše v očistci.
10,00 Za zemřelé rodiče, sestru, pravnučku a živou rodinu.
18,30 Za lékaře, zdravotní sestry, za jejich rodiny a duše v očistci.
1 view

Výlet s dětmi z náboženství.

by Lenka

Ve středu 21.června 2017 jsme s dětmi ze škol v Hranicích, Ústí, Stříteže a Jindřichova, které v tomto školním roce navštěvovaly náboženství, vyjeli na výlet. Cílem našeho putování bylo poutní místo Provodov a lázně Luhačovice. Již v autobuse jsme nacvičili písničky ke mši svaté. Všech 50 dětí nadšeně zpívalo. V Provodově jsme při mši svaté poděkovali za uplynulý školní rok a vyprošovali si požehnání a ochranu na prázdniny. Mši svatou sloužili Otec Jiří a Jaroslav a u oltáře přisluhovalo  10 ministrantů.  Po mši svaté a svačince v krásné přírodě jsme jeli do Luhačovic. Zde nás očekával P. Stanislav Trčka, který sloužil jako kaplan i v Hranicích. Ukázal nám nový kostel Svaté Rodiny a pomodlili jsme se zde za naše rodiny. Pak měly děti krátký rozchod na kolonádě lázní. I na zpáteční cestě  děti s vervou  zpívaly zbožné písně i lidovky, takže nám cesta domů rychle utekla.

Marie Kaňovská

1 view

TERMÍNY POUTÍ U KOSTELÍČKA

by Lenka
  • Poutní  mše svatá u  Kostelíčka  (svátek  Nanebevzetí  Panny  Marie)  bude  v  neděli 13.8.2017 v 10:00 hodin.

Prosíme   farníky   o   pomoc  při  úklidu před  poutí  v  sobotu   12.8.2017  od  9:00 hodin.

  • Poutní   mše  svatá  u  Kostelíčka  (svátek   Narození   Panny   Marie)  bude  v  neděli  10.9.2017  v  10:00  hodin.

Úklid  před  poutí  v  sobotu   9.9.2017  nebude.

3 views