Farnost Hranice na Moravě - Vítejte na webových stránkách římskokatolické farnosti Hranice, Ústí, Střítež nad Ludinou a Jindřichov u Hranic

Pořad bohoslužeb v týdnu od 12. listopadu do 18. listopadu 2018

by Lenka
  Hranice Ústí Střítež Jindřichov
      12. listopad

Památka

sv. Josafata

8.00   dantis

15.30    /Lázně/

Za + bratra a švagrovou, dvoje rodiče

    13. listopad

Památka

sv. Anežky České

8.00  Za +Karla Zábranského, Štěpánku Pastorkovou a Františka Močičku

17.00 za živou rodinu,

Marii Rolincovou s prosbou o pomoc

18.30

Za Helenu Snášelovou, Ludmilu Havlíčkovou, Marii Štěpánkovou a Annu Žáčkovou;

    14. listopad

Středa

32. týdne

v mezidobí

8.00    na poděkování za Boží pomoc a požehnání a + tatínka 19.00

dantis

 

 

 
    15. listopad

Čtvrtek

32. týdne

v mezidobí

8.00   Za + rodiče Šenkeříkovy

17.00    za + manžela, živou rodinu a + rod. z obou stran

Čtvrtková adorace

 

 

 

18.30

Za živou rodinu a uzdravení vztahů;

 

 

 

 

    16. listopad

Pátek

32. týdne v mezidobí

 

15.00 /domov Seniorů/

dantis

17.30  za Charitu, za vedení a klienty

    16.30

za Annu Hercíkovou, manžela, syna a snachu.

Ludmilu Hruškovou, manžela, syna a rodiče z obou stran.

 

   17. listopad

Památka

sv. Alžběty Uherské

13.30 /nemocnice/

Za těžce nemocnou osobu

17.30   za + manžela, rodiče a dar zdraví pro živou rodinu

 

 

   18. listopad

 

33. neděle

v mezidobí

 

 

8.30    za syna

a živou a + rodinu

10.00   na přímluvu Panny Marie za ochranu a Boží pomoc pro živou rodinu

18.30 Za živé a + farníky

7.00

Dantis

9.30

Za živou rodinu a uzdravení vztahů;

 

8.00

za Viléma Čecha, manželku,

syna a vnučku.

Ludmilu Droheslerovou, manžela, syna a vnučku.

 

1 view

Studentská mše

by Lenka

Srdečně zveme nejen studenty na Studentskou mši, která proběhne v pátek 9. listopadu v kostele Nejsvětější trojice ve Všechovicích v 19 hodin.

 

0 views

Pořad bohoslužeb v týdnu od 5. listopadu do 11. listopadu 2018

by Lenka
  Hranice Ústí Střítež Jindřichov
      5. listopad

Pondělí

31. týdne

v mezidobí

8.00  + Jiřího Rýpara, živou a + rodinu

15.30    /Lázně/

Dantis

     
    6. listopad

Úterý

31. týdne

v mezidobí

8.00  Za Milenu Masaříkovou a rodinu Hýžovu

17.00 za rod. Bočkovu, Bylinkovu, Kubínovu

a + syna Vlastimila

  18.30

Za Josefa a Zdenu Šatánkovy a  za Jana a Marii Dokoupilovy;

Za Jana Míka, rodiče a celou zemřelou rodinu;

 
    7. listopad

Středa

31. týdne

v mezidobí

8.00 za živé a + členy živého růžence 19.00

dantis

 

 

 
    8. listopad

Čtvrtek

31. týdne

v mezidobí

8.00   Za + rodiče Vinklerovy a Hašovy

17.00  za + bratra, švagrovou a dvoje rodiče

 

 

 

18.30   Za Františka Machance, manželku, dcery a zetě, za Edmunda Humplíka, manželku, syna, dva zetě a bratry;

Čtvrtková adorace

 

 

    9. listopad

Svátek Posvěcení lateránské baziliky

 

15.00 /domov Seniorů/

dantis

17.30  za dar uzdravení dcery

    16.30

za Ludmilu a Františka Vinklerovy, Metoděje Humplíka, rodiče, a zetě.

   10. listopad

Památka

sv. Lva Velikého

17.30

za + Karola Hercega, Katerínu Stahovou a manžele

     

 

   11. listopad

 

32. neděle

v mezidobí

8.30  za živé a + farníky

10.00   za + manžela Stanislava, rodiče z obou stran, vnuka Evžena a živou rodinu

18.30 Za živé a + farníky

7.00

Dantis

9.30

Za Viléma Schönweitze, rodiče, bratra, vnuka a duše v očistci;

Za Bohdana Bílého, kmotřičku Jarmilu, a za Bedřicha Šortnera

a ++ rodiče

8.00

za Cyrila Hercíka, manželku, syna, zetě. Živou a zemřelou rodinu

Hercíkovu, Jílkovu a Saidlerovu.

 

 

 

0 views

T-club v říjnu

by Lenka
První T-CLUB po prázdninách je tady! No nejásejte moc hlasitě, protože bude na téma škola :D. Bude to na faře 6. října v klubovně v 15:30.
Těšíme se na vás a klidně pozvěte své známé a kamarády a i když už jste dlouho na T-Clubu nebyli, nebojte se přijít.
Maruška Kaňovská
0 views