Farnost Hranice na Moravě - Vítejte na webových stránkách římskokatolické farnosti Hranice, Ústí, Střítež nad Ludinou a Jindřichov u Hranic

Pořad bohoslužeb v týdnu od 18. do 24. března 2019

by Lenka
  Hranice Ústí Střítež Jindřichov
    18. březen

Pondělí

po 2. neděli postní

8.00    za Adélku Kučerovou a matku.

 

15.30 /Lázně/ + Aloise

  16.30

dantis.

   19. březen

Slavnost

sv. Josefa

8.00   za dceru, její rodinu a všechny přátele a známe.

17.00  Za + rodiče a dva bratry

18.30

Za Josefa Šimona, rodiče, zetě, sestru, bratra a duše v očistci;

Za Josefa Konečného, rodiče a duše v očistci;

 
   20. březen

Středa

po 2. neděli postní

8.00   

Na úmysl dárce

19.00

Za zemřelé rodiče, bratra a sestru

   

 

 

   21. březen

Čtvrtek

po 2. neděli postní

8.00 na úmysl dárce

17.00  za + Josefa Krejčiříka, živou a + rodinu

18.30

Čtvrtková adorace

 

 

 

   22. březen

Pátek

po 2. neděli postní

15.00 domov Seniorů/

dantis

17:00- křížová cesta

17.30  za + rodiče Oplatkovy

a jejich živé a + děti

 

 

   23. březen

Sobota

po 2. neděli postní

17.30  za dobrodince farnosti 19.00

Za zemřelou Marii Žeravíkovu, rodiče z obou stran a živou rodinu

   
  

  24. březen

3. neděle

postní

 

 

 

 

 

8.30  + Marii Hradilovou,

10.00  za + rodiče Rýparovy, syna Antonína, vnuka Michala a ochranu Panny Marie pro živou rodinu

18:00- křížová cesta

18.30 Bohoslužba slova

9.30

Bohoslužba slova

7.00

za  Emila  Gassmanna,

2 manželky, syna, snachu, zetě a rodiče z obou stran                                                       

     Tomáše a Jenovéfu Demlovi, rodiče a sourozence                                                              Zdenka Demla, manželku,    syna a rodiče.

 

0 views

Pořad bohoslužeb v týdnu od 11. do 17. března 2019

by Lenka
  Hranice Ústí Střítež Jindřichov
    11. březen

Pondělí

po 1. neděli postní

8.00    za + Miladu Vaculovu, manžela a rod. Oravovu.

15.30 /Lázně/ + Eugena

 
   12. březen

Úterý

po 1. neděli postní

8.00 za Zdeňku Kozelovou

a manžela

17.00 Za kněze

18.30

Za Metoděje Humplíka, rodiče a zetě Josefa Masaře;

Za Žofii Humplíkovou, manžela, syna a sestry.

 
   13. březen

Středa

po 1. neděli postní

8.00   

Za + rod. Nasvetrovu, Fabianovu a živou rodinu

19.00

Za zemřelou Marii Kmentovu, manžela, rodiče z obou stran a živou rodinu.

   

 

 

   14. březen

Čtvrtek

po 1. neděli postní

8.00                                                                          + manžela a rodiče Petrášovy a Panákovy

14.00  pohřební.

17.00  za pronásledované křesťany a nepřátele evangelia

 

 

 

18.30 Za Josefa a Anežku Kostihovy, Františka Bílého, manželku, syna a Luboše Kratochvíla;

Za Josefu a Eduarda Röderovy, zetě, dva vnuky a za živou a zemřelou rodinu.

17.00

Čtvrtková adorace.

   15. březen

Pátek

po 1. neděli postní

15.00 domov Seniorů/

dantis

17.30  za ty, kteří pekli cukroví a pomáhali při plesu

16.30

Za Viktora Čecha, manželku, dceru, zetě a celou rod. z obou stran,

Josefa Morbitzena, rodiče, celou rod. Královu.

   16. březen

Sobota

po 1. neděli postní

13.30 /nemocnice/

dantis

17.30  za + Aloise.

     
  17. březen

2. neděle

postní

8.30  + manžela, sourozence, rodiče z obou stran a na poděkování za dar zdraví a Boží požehnání.

10.00  za + Josefa Foltase, rodiče z obou stran

a živou rodinu.

18.30 za dobrodince farnosti

7.00

Za zemřelého Josefa Pavla, manželku a živou rodinu.

9.30

Za Josefa Šváčka, manželku, dceru a duše v očistci

Za Josefa Šatánka

a rodiče

 

8.00

za Josefu Čechovou, manžela, syna, zetě

a vnučku

Ambrože   Adamce, manželku, dcery a rodiče

1 view

Pořad bohoslužeb v týdnu od 4. března do 10. března 2019

by Lenka
  Hranice Ústí Střítež Jindřichov
    4. březen

Pondělí

8. týdne

v mezidobí

8.00    za dar uzdravení dcery

15.30 /Lázně/ + Eugena.

 
   5. březen

Úterý

8. týdne

v mezidobí

8.00 za + manžela, rodiče z obou stran, bratra, vnuka, živou a + rodinu.

17.00 Za živé a + kněze fatimského apoštolátu a jejich rodiny

 

 

 

 
   6. březen

Popeleční středa

8.00   

Za živé a + členy živého růžence.

19.00

Za zemřelého Františka Studeného, duše v očistci a živou rodinu.

18.30 Za Hedviku Rýparovou, manžela, syna, dceru a rodiče z obou stran;

Za Karolinu Sekaninovou, manžela, syna, snachu a dva zetě;

16.30

za  Josefa  Balhárka

Jarmilu  Balhárkovou, manžela  a  sourozence.

 

   7. březen

Čtvrtek

po popeleční středě

8.00 + Václava Čepicu, manželku a rodiče z obou stran

17.00  za + Annu Radovou, manžela a syna.

Čtvrtková adorace

 

 

 

18.30    Za Toníka Konečného, rodiče, Gustu, Libora a živou rodinu;

Za Josefa Kopřivu, jeho rodiče, sourozence a duše v očistci;

 
   8. březen

Pátek

po popeleční středě

15.00 domov Seniorů/

Na poděkování za přijatá dobrodiní a za další pomoc.

17.30  za Boží pomoc pro Věru Šupákovou.

16.30

za + Eugena

   9. březen

Sobota

po popeleční středě

13.30 /nemocnice/

za zemřelého

17.30  za živou a + rodinu.

     
   10. březen

1. neděle

postní

8.30  + Eugena.

10.00  za živé a + farníky.

18.30 za + Miroslavu Vaculovou, manžela

a rodinu Čepicovu

7.00

Za zemřelou Boženu Kuchařovu, manžela

a živou rodinu.

9.30

Za Karla Stejskala, švagrovou, rodiče z obou stran, za živou a zemřelou rodinu;

8.00

za  Emila  Gassmanna,

2 manželky, syna a snachu.

Vincence  a  Marii Královy   a  za  živou  rodinu.

 

1 view

Pořad bohoslužeb v týdnu od 25. února do 3. března 2019

by Lenka
  Hranice Ústí Střítež Jindřichov
    25. únor

Pondělí

7. týdne

v mezidobí

8.00    za + Marii Juchelkovou a manžela

15.30 /Lázně/ za dobrodince farnosti

17.00 + Kateřinu.

14.00 – adorace

18.30  1/za živé a + farníky.

2/ Za Josefa Šváčka, manželku, jejich rodiče a dceru; Za Jarmilu Stržínkovou, rodiče Hašovy a za dar zdraví;

   26. únor

Úterý

7. týdne

v mezidobí

8.00 za potřebné milosti pro vnučku a její rodinu  

 

 

 
   27. únor

Středa

7. týdne

v mezidobí

8.00   

Za + Patrika.

19.00

Za zemřelou rodinu Horákovu, Spáčilovu a vnuka

 

 

 
   28. únor

Čtvrtek

7. týdne

v mezidobí

8.00 dantis

17.00  za + Aloise

 

 

 

18.30

Za Petra Šatánka, zemřelý rod a za nenarozené děti.

 
   1. březen

I. pátek měsíce

15.00 domov Seniorů/

Za dar zdraví

17.30  za Charitu, vedení, pracovníky a klienty

16.30

za  Emilii  Kandlerovou, manžela,syna  a 2 zetě.

Anežku  Bláhovou,manžela, syna  a snachu.

   2. březen

Sobota

7. týdne

v mezidobí

13.30 /nemocnice/

za nemocné Miroslavu a Oldřicha Naiserovy z Opavy.

17.30  za nenarozené děti a jejich rodiny

7.30

Pobožnost I. soboty

8.00

Za zemřelého Antonína Toláše, syna, zetě a živou rodinu.

   
  3. březen

8. neděle

v mezidobí

8.30   dantis

10.00  za + tatínka, sestru a živou a + rodinu

18.30 za živé a + farníky.

7.00

Na poděkování za dar zdraví

9.30

Dantis.

8.00

za živou a zemřelou rodinu Váňovou, Šustkovou a  Šmatelkovou.

 

0 views

Pořad bohoslužeb v týdnu od 18. února do 24. února 2019

by Lenka
  Hranice Ústí Střítež Jindřichov
    18. únor

Pondělí

6. týdne

v mezidobí

8.00    za + rod. Kryštovskou, Zbožínkovou a Marii Havranovou

15.30 /Lázně/

za+dobrodince Jiřího Rýpara.

 

 

   19. únor

Úterý

6. týdne

v mezidobí

8.00  dantis.

17.00 za dar uzdravení a pomoc pro nemocnou sestru

18.30

Za Arnošta a Annu Perutkovy, zetě Miroslava a celou rodinu

 

 
   20. únor

Středa

6. týdne

v mezidobí

8.00   

Za + Františku Vaculu, manželku a rodiče z obou stran

19.00

Dantis.

 

 

 
   21. únor

Čtvrtek

6. týdne

v mezidobí

8.00  za + manžela Františka Blažka a rodiče z obou stran.

 

17.00  o potřebné milosti pro Marii Rolincovou, živou rod.,tatínka a na poděkování Judoví Tadeáši

19.00

Čtvrtková adorace.

 

 

18.30

Za Karla Mikulíka a rodiče;

Za Josefa Bílého, manželku, syna, vnuka, dvoje rodiče a duše v očistci.

 
   22. únor

Svátek

Stolce sv. Petra

15.00 domov Seniorů/

Za + manžela.

17.30  za + rodiče Štěpánovy a rodinu Vymětalíkovou.

16.30

za Marii Lévovou, manžela a děti.

Josefa Haitla, manželku a zetě

 

   23. únor

Památka

sv. Polykarpa

13.30 /nemocnice/

dantis

17.30  za + manžela, dvoje rodiče a živou rodinu.

    17.00

Za živé a + farníky

  

  24. únor

7. neděle

v mezidobí

 

8.30    za ty, kteří pekli cukroví a organizátory plesu.

10.00  za + rodiče Ličmanovy a celou rodinu.

18.30 za živé a + farníky

7.00

Dantis.

8.00

Za Augustina Léva, manželku, zetě, sourozence a duše v očistci;

Za Josefa Šimona, rodiče, zetě, sestru a bratra;

 

9.30

za Karla Křenka, rodiče a zemřelou rodinu Čechovou

 

0 views