Farnost Hranice na Moravě - Vítejte na webových stránkách římskokatolické farnosti Hranice, Ústí, Střítež nad Ludinou a Jindřichov u Hranic

T-CLUB v červenci

by Lenka
Zveme všechny teenagery na další spolčo bude skoro už za týden v parku v sobotu 1. 7. 2017 v 15:30. Pokud bude špatné počasí, sejdeme se na faře. Žádné téma nebude, půjde hlavně o setkání s vámi a přivítání prázdnin :). Přiveďte klidně sourozence a kamarády.
Moc se na vás těšíme
Maruška a Lenka
0 views

Výlet s dětmi z náboženství.

by Lenka

Ve středu 21.června 2017 jsme s dětmi ze škol v Hranicích, Ústí, Stříteže a Jindřichova, které v tomto školním roce navštěvovaly náboženství, vyjeli na výlet. Cílem našeho putování bylo poutní místo Provodov a lázně Luhačovice. Již v autobuse jsme nacvičili písničky ke mši svaté. Všech 50 dětí nadšeně zpívalo. V Provodově jsme při mši svaté poděkovali za uplynulý školní rok a vyprošovali si požehnání a ochranu na prázdniny. Mši svatou sloužili Otec Jiří a Jaroslav a u oltáře přisluhovalo  10 ministrantů.  Po mši svaté a svačince v krásné přírodě jsme jeli do Luhačovic. Zde nás očekával P. Stanislav Trčka, který sloužil jako kaplan i v Hranicích. Ukázal nám nový kostel Svaté Rodiny a pomodlili jsme se zde za naše rodiny. Pak měly děti krátký rozchod na kolonádě lázní. I na zpáteční cestě  děti s vervou  zpívaly zbožné písně i lidovky, takže nám cesta domů rychle utekla.

Marie Kaňovská

0 views

POŘAD BOHOSLUŽEB HRANICE od 25. 6. 2017 do 2. 7. 2017

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužby
Ne

25.6.

12. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

8,30 Za zemřelé z rodiny Jandovy.
10,00 Za uzdravení syna Šimona, za zemřelé rodiče a prarodiče Strnadovy a živou rodinu.
18,30 Za všechny rodiny, přátele a známé,

i za ty, kdo se v rodinách nemodlí

a duše v očistci.

Po

26.6.

lázně

 

15,30 Za farníky.
18,00  Za zemřelou Zdenku Kratochvílovou a za obrácení rodiny.
Út

27.6.

  7,00 Na úmysl dárce.
St

28.6.

Památka

sv. Iraneje,

biskupa a mučedníka

8,00 Za nemocnou osobu.
Čt

29.6.

Slavnost

SV. PETRA A PAVLA,

APOŠTOLŮ

 

DOPORUČENÝ SVÁTEK

8,00 Na poděkování za přijatá dobrodiní

a za hojnost Božího požehnání.

18,00 Na úmysl dárce.

30.6.

Svátek

VÝROČÍ POSVĚCENÍ KATEDRÁLY

 

 

8,00 Za Jarmilu a Bernarda Balhárkovy, syna, dvoje rodiče, sourozence a zetě.
So

1.7.

 

nemocnice

 

13,30 Za farníky.
16,30 Za nenarozené děti, jejich rodiny,

za děti týrané a opuštěné

a za duše v očistci.

Ne

2.7.

13. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

8,30 Za dceru a její rodinu.
10,00 Za zemřelé rodiče,

sourozence a pravnučku.

18,30 Za přijatá dobrodiní a duše v očistci.
1 view