Farnost Hranice na Moravě - Vítejte na webových stránkách římskokatolické farnosti Hranice, Ústí, Střítež nad Ludinou a Jindřichov u Hranic

Pořad bohoslužeb v týdnu od 11. února do 17. února 2019

by Lenka
    11. únor

Pondělí

5. týdne

v mezidobí

8.00    za dar uzdravení dcery

15.30 /Lázně/ dantis.

17.30

Za nemocné.

 

 

   12. únor

Úterý

5. týdne

v mezidobí

8.00  Za + manžela, švagra a rodiče z obou stran.

17.00 na poděkování za dožítí 40-ti let s prosbou o další Boží požehnání pro celou rodinu

18.30

Za Marii Vinklárkovou, manžela a rodiče.

 

 
   13. únor

Středa

5. týdne

v mezidobí

8.00   

Za Františka Pavelku, jeho rodiče a příbuzné z obou stran.

19.00

dantis.

 

 

 
   14. únor

Čtvrtek

5. týdne

v mezidobí

8.00  za + rodiče, živou rodinu a Boží požehnání

 

17.00  za nová kněžská

a řeholní povolání

 

 

 

 

18.30

Za rodinu Mikeškovou, Továrkovou a Novotnou;

Za Václava Hapalu, syna, rodiče z obou stran, za živou a zemřelou rodinu.

Čtvrtková adorace.
   15. únor

Pátek

5. týdne

v mezidobí

15.00 domov Seniorů/

dantis

17.30  za posilu pro rodinu + dítěte

16.30

za Valentina Klézla, manželku a děti

Annu Klvaňovou, manžela a dceru.

 

   16. únor

Sobota

5. týdne

v mezidobí

13.30 /nemocnice/

Dantis.

17.30  na poděk. P. Bohu s prosbou o Boží požehnání a pomoc, ochranu a přímluvu P. Marie a za dar zdraví pro sestru

     

 

  

   17. únor

6. neděle

v mezidobí

 

8.30    za Lenku Thugendliebovou

10.00  za + rodinu z obou stran, sourozence, pravnučku a živou rodinu

18.30 za živé a + farníky.

7.00

dantis

8.00

Za Josefa Kopřivu, Václava Hapalu, jeho syna Václava a duše v očistci;

Za Vlastu a Františka Čočkovy, sourozence a rodiče z obou stran.

 

9.30

za Jaroslava Šatánka, manželku, rodiče a sourozence

Vladimíra Ditricha, rodiče a sourozence.

 

5 views

Pořad bohoslužeb v týdnu od 4. února do 10. února 2019

by Lenka
  Hranice Ústí Střítež Jindřichov
    4. únor

Pondělí

4. týdne

v mezidobí

8.00    Na úmysl dárce

 

15.30 /Lázně/ dantis.

 

 

   5. únor

Památka

sv. Agáty

8.00  Za dar prozření

17.00 za + rod. Genžovu, Slováčkovu a Krejčířikovu

14.00 pohřební

+ František Chapala.

18.30

Za Adélu a Josefa Mikulíkovy, za živou a zemřelou rodinu;

Za Emila Šarmíra, rodiče a švagra.

 
   6. únor

Památka

sv. Pavla Mikiho a druhů

8.00   

Za živé a + členy živého růžence

19.00

dantis.

17.30 Olšovec

Na úmysl dárce

 
   7. únor

Čtvrtek

4. týdne

v mezidobí

8.00  za dcery, jejich rodiny, přátele a známe.

17.00  za + babičku Zdeňku Honkovou a maminku Janu Honkovou. Čtvrtková adorace.

18.30

Za Jiřího a Helenu Šatánkovy, syna Petra a duše v očistci;

Za Stanislava a Jarmilu Mlčákovy, syny Františka a Jaromíra, snachu Věru a za živou a zemřelou rodinu;

 
   8. únor

Pátek

4. týdne

v mezidobí

15.00 domov Seniorů/

dantis.

17.30  za připravující ples.

16.30

za Ferdinanda Pešla, manželku a syna Zdenka Holčáka a rodiče

   9. únor

Sobota

4. týdne

v mezidobí

13.30 /nemocnice/

Za + Rudolfa a Filomenu Těšických

17.30  dantis.

     

 

  

   10. únor

5. neděle

v mezidobí

 

8.30    za ochranu českého a slovenského národa.

10.00  za + Marii a Rudolfa Pěnčekovy a živou rodinu.

18.30 za + Josefa Vaculu, manželku Miroslavu a rodiče z obou stran

7.00

dantis.

8.00

Za Marii Vinklárkovou, manžela a rodiče;

9.30

za Josefa Haitla, manželku a rodiče

Valentina Voldána, manželku, děti a vnuky

0 views

Pořad bohoslužeb v týdnu od 28. ledna do 3. února 2019

by Lenka
  Hranice Ústí Střítež Jindřichov
    28. leden

Památka

sv. Tomáše Akvinského

8.00    Na poděkování

P. Bohu s prosbou o další požehnání všem kněžím, známým, blízkým a dobrodincům

15.30 /Lázně/ dantis

 

 

   29. leden

Úterý

3. týdne

v mezidobí

8.00  Za rod. Fekarovou, dcery a jejich rodiny

17.00 za Boží pomoc a ochranu P. Marie pro živou rod. Gadasovu a Slezákovu

18.30

Za Zdenku Šatánkovou, manžela a syna.

 
   30. leden

Středa

3. týdne

v mezidobí

8.00   

dantis.

19.00

dantis

 

 

 
   31. leden

Památka

sv. Jana Boska

8.00  za + Bohumíra Hanzelku a živou rodinu

17.00  za + Jaroslava Vyčítala a rodiče z obou stran

 

 

 

 

18.30

Za P. Františka Mikulíka

a kněze.

Čtvrtková adorace.

 

 

 
   1. únor

Pátek

3. týdne

v mezidobí

15.00 domov Seniorů/

dantis.

17.30  za Charitu, vedení, pracovníky a klienty Charity

16.30

za Marii Čechovou,

2 manžely, syny

a sourozence.

   2. únor

Svátek

Uvedení Páně do chrámu

13.30 /nemocnice/

Za + Marii Schindlerovou a manžela.

17.30  za nenarozené děti a jejich rodiny

7.30

pobožnost I. soboty

8.00

za živé a + farníky.

   

 

  

   3. únor

4. neděle

v mezidobí

 

 

8.30    za + Jenku Petříkovou, manžela a jejich rodinu

10.00  za + Marii Herzikovou

18.30 za + Věru Koláčkovou, manžela

a rodiče z obou stran.

7.00

dantis

8.00

dantis.

9.30

za Josefku Gassmannovou, manžela, rodiče, sourozence a vnuka.

 

 

 

 

3 views

Večer chval

by Lenka

Srdečně vás zveme na připravovaný Večer chval, který se uskuteční v pátek 25. ledna 2019.

Tentokrát navštívíme Hustopeče nad Bečvou a kostel Povýšení sv. Kříže.
V 18:00 proběhne mše svatá, na kterou jsme srdečně zváni. V 19 hod. pak začne Večer chval.
Večer plný písní, hudby, inspirativních veršů a modlitby.
Těšíme se! :)
 
Za animátory
Kája & Mája
2 views