Farnost Hranice na Moravě - Vítejte na webových stránkách římskokatolické farnosti Hranice, Ústí, Střítež nad Ludinou a Jindřichov u Hranic

POŘAD BOHOSLUŽEB HRANICE od 15. 4. 2018 do 22. 4. 2018

by Lenka
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužby
Ne

15.4.

 

 

3. NEDĚLE

VELIKONOČNÍ

 

Sbírka na pomoc při obnově domovů obyvatel zemí Středního

a Blízkého východu

8,30 Za zemřelou Marii Richterovou a živou rodinu.
10,00 Za Ludmilu a Ladislava Derichovy, živou a zemřelou rodinu.
17,55 Cesta světla.
18,30 Na poděkování za dar zdraví a všechny dary Ducha svatého.
 

Po

16.4.

                                     lázně

 

 

15,30 Za farníky.
18,00 Za zemřelé rodiče, celou rodinu Ličmanovou a duše v očistci.
Út

17.4.

  7,00 Za rodinu Hábovu, Smutnou a rodinu Šubertovu.
St

18.4.

8,00 Za zemřelé rodiče, dvoje stařečky, manžela, živou rodinu a duše v očistci.
 

Čt

19.4.

 

 

8,00 Za zemřelé Bernarda a Jarmilu Balhárkovy, dvoje rodiče, syna a zetě.
18,00 Za zemřelou rodinu Avenariusovu, Berezovu, Janíkovu a duše v očistci.

20.4.

 

           studentská mše svatá

8,00 Za zemřelého manžela a živou rodinu.
19,00 Za mládež v děkanátu.
So

21.4.

                               nemocnice

 

 

13,30 Za farníky.
16,30 Za zemřelou Maminku Marii Glosovou, prarodiče z obou stran a duše v očistci.
Ne

22.4.

 

 

 

4. NEDĚLE

VELIKONOČNÍ

 

Sbírka na potřeby farnosti

8,30 Za zemřelého manžela, zemřelou snachu a živou rodinu.
10,00 Za živou a zemřelou rodinu Kubátovu, Lánovu, Martinkovu a Pavlíkovu.
17,55 Cesta světla.
18,30 Za farníky.
0 views

POŘAD BOHOSLUŽEB HRANICE od 22. 4. 2018 do 29. 4. 2018

by Lenka
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužby
Ne

22.4.

 

4. NEDĚLE

VELIKONOČNÍ

 

Sbírka na potřeby farnosti

8,30 Za zemřelého manžela, zemřelou snachu a živou rodinu.
10,00 Za živou a zemřelou rodinu Kubátovu, Lánovu, Martinkovu a Pavlíkovu.
17,55 Cesta světla.
18,30 Za živou a zemřelou rodinu Havranovu a Satrapovu.
 

Po

23.4.

                                      lázně

Svátek

SV. VOJTĚCHA,

BISKUPA A MUČEDNÍKA

15,30 Za Jiřího Rýpara, rodiče a strýce.
18,00 Za uzdravení duše i těla.
Út

24.4.

  7,00 Za živou a zemřelou rodinu Havranovu a Satrapovu.
St

25.4.

Svátek

SV. MARKA,

EVANGELISTY

8,00 Za zemřelého Antonína Ličmana, zemřelé rodiče a duše v očistci.
Čt

26.4.

8,00 Za rodiče Hašovy a Vinklerovy.
18,00 Za uzdravení duše i těla.

27.4.

 

 

8,00 Za zemřelé manžele Rozsívalovy a za uzdravení bratra.
So

28.4.

                              nemocnice

 

 

13,30 Za farníky.
16,30 Za zemřelou Růženku Spišiakovou a syna.
Ne

29.4.

 

5. NEDĚLE

VELIKONOČNÍ

8,30 Za rodinu Fekarovou, jejich děti, známé, přátele a duše v očistci.
10,00 Za zemřelého Ladislava Ličmana a živou rodinu.
17,55 Cesta světla.
18,30 Za zemřelého Josefa Vaculu, manželku a rodinu Šírovu.
0 views

Přednáška MSKA

by Lenka

MORAVSKO-SLEZKÁ KŘESŤANSKÁ AKADEMIE pořádá přednášku s Ing. P. Vratislavem Kozubem, místoděkanem a farářem ve Všechovicích „Po stopách Krista ve Svaté zemi“

Přednáška se bude konat v sále na faře v Hranicích v sobotu 21. dubna 2018 v 17,30 hod. 

0 views