Farnost Hranice na Moravě - Vítejte na webových stránkách římskokatolické farnosti Hranice, Ústí, Střítež nad Ludinou a Jindřichov u Hranic

POŘAD BOHOSLUŽEB HRANICE od 13. 8. 2017 do 20. 8. 2017

by Lenka
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužby
Ne

13.8.

                         U Kostelíčka

 

19. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

8,30 Za živou a zemřelou rodinu.
10,00 Za zemřelé rodiče Bagarovy, jejich snachu Danielu, bratry Františka a Josefa a za vnuka Petra.
18,30 Na úmysl dárce.
 

Po

14.8.

                                        lázně

Památka

sv. Maxmiliána Maria Kolbeho, kněze a mučedníka

15,30 Za farníky.
18,00 Za zemřelé Marii, Ludviku, Františka a Antonína Vašinovy z Ústí.
Út

15.8.

Slavnost

NANEBEVZETÍ

PANNY MARIE

DOPORUČENÝ SVÁTEK

8,00 Za rodinu Hábovu, Smutnou a Šubertovu.
St

16.8.

  8,00 Za zemřelou Věru a manžela Tomčíkovy a za duše v očistci.
Čt

17.8.

  8,00 Za zemřelého manžela Mojmíra Zedka a dceru Janu Honkovou.

18.8.

  8,00 Za zemřelého syna a požehnání pro živou rodinu.
So

19.8.

                Svatební mše sv.

                         nemocnice

 

12,00 Za Martina Putalu a Magdalenu Důjkovou
13,30 Na poděkování za vyslyšení proseb.
16,30 Za zemřelé rodiče a nemocnou mladou maminku.
Ne

20.8.

20. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

Sbírka na potřeby farnosti

8,30 Na poděkování za 80let života, za zemřelé rodiče a příbuzné z obou stran.
10,00 Za Rudolfa a Annu Stružkovy a rodiče z obou stran.
18,30 Za zemřelé rodiče Marii a Jaroslava Jaškovy a za jejich děti.
0 views

POŘAD BOHOSLUŽEB HRANICE od 20. 8. 2017 do 27. 8. 2017

by Lenka
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužby
Ne

20.8.

20. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

 

Sbírka na potřeby

 farnosti

8,30 Na poděkování za 80let života,

za zemřelé rodiče a příbuzné z obou stran.

10,00 Za Rudolfa a Annu Stružkovy a rodiče z obou stran.
18,30 Za zemřelé rodiče Marii a Jaroslava Jaškovy a za jejich děti.
 

Po

21.8.

lázně

Památka

sv. Pia X.,

papeže

 

15,30 Za farníky.
18,00 Za zemřelé Marii, Ludviku, Františka a Antonína Vašinovy z Ústí.
Út

22.8.

Památka

Panny Marie Královny

8,00 Za farníky.
St

23.8.

  8,00 Poděkování Pánu Bohu za 90 let života

s prosbou o ochranu pro celou rodinu.

Čt

24.8.

Svátek

SV. BARTOLOMĚJE,

APOŠTOLA

8,00 Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii k jubileu s prosbou o další pomoc a ochranu.

25.8.

  8,00 Na poděkování za dar zdraví.
So

26.8.

                  Svatební obřad    

 

                              nemocnice

 

 

 

12,00 Vladana Lazeckého a Petry Klabačkové.
13,30 Za farníky.
16,30 Za zemřelé Marii a Bohumíra Kuchařovy, za zemřelého Petra Kulicha a Antonína Rolince a za nemocnou Marii Rolincovou a duše v očistci.
Ne

27.8.

21. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

 

8,30 Za zemřelé rodiče a prarodiče Radovy a za bratra Jana.
10,00 Za zemřelého Aloise Koblihu a za živou a zemřelou rodinu.
18,30 Za zemřelé Marii a Josefa Otáhalovy.
0 views

Výlet s dětmi z náboženství.

by Lenka

Ve středu 21.června 2017 jsme s dětmi ze škol v Hranicích, Ústí, Stříteže a Jindřichova, které v tomto školním roce navštěvovaly náboženství, vyjeli na výlet. Cílem našeho putování bylo poutní místo Provodov a lázně Luhačovice. Již v autobuse jsme nacvičili písničky ke mši svaté. Všech 50 dětí nadšeně zpívalo. V Provodově jsme při mši svaté poděkovali za uplynulý školní rok a vyprošovali si požehnání a ochranu na prázdniny. Mši svatou sloužili Otec Jiří a Jaroslav a u oltáře přisluhovalo  10 ministrantů.  Po mši svaté a svačince v krásné přírodě jsme jeli do Luhačovic. Zde nás očekával P. Stanislav Trčka, který sloužil jako kaplan i v Hranicích. Ukázal nám nový kostel Svaté Rodiny a pomodlili jsme se zde za naše rodiny. Pak měly děti krátký rozchod na kolonádě lázní. I na zpáteční cestě  děti s vervou  zpívaly zbožné písně i lidovky, takže nám cesta domů rychle utekla.

Marie Kaňovská

2 views

TERMÍNY POUTÍ U KOSTELÍČKA

by Lenka
  • Poutní  mše svatá u  Kostelíčka  (svátek  Nanebevzetí  Panny  Marie)  bude  v  neděli 13.8.2017 v 10:00 hodin.

Prosíme   farníky   o   pomoc  při  úklidu před  poutí  v  sobotu   12.8.2017  od  9:00 hodin.

  • Poutní   mše  svatá  u  Kostelíčka  (svátek   Narození   Panny   Marie)  bude  v  neděli  10.9.2017  v  10:00  hodin.

Úklid  před  poutí  v  sobotu   9.9.2017  nebude.

11 views