Farnost Hranice na Moravě - Vítejte na webových stránkách římskokatolické farnosti Hranice, Ústí, Střítež nad Ludinou a Jindřichov u Hranic

Modlitba růžence v Oseku

by Lenka
Srdečně zveme všechny studenty i nestudenty na Růženec do Oseka nad Bečvou. Pokud by měl někdo problém s dopravou, napište. Růženec začíná 18:30, v pátek 20. řijna. Více na plakátku.
Za animátory hranického děkanátu
Maruška
0 views

POŘAD BOHOSLUŽEB HRANICE od 15. 10. 2017 do 22. 10. 2017

by Lenka
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužby
Ne

15.10.

28. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

 

Sbírka na potřeby farnosti

8,30 Za živou a zemřelou rodinu Rosovu, jejich přátele a známé

a za duše v očistci.

10,00 Za těžce a duševně nemocnou osobu, za živou a zemřelou rodinu Poláchovu a duše v očistci.
18,30 Za dobrodince kostele

a duše v očistci.

 

Po

16.10.

                                   lázně

 

15,30 Za zemřelou rodinu Pavla Miecha

a rodiče z obou stran.

18,00 Za rodinu Severovu,

Mynářovu a Hollasovu.

Út

17.10.

Památka

 sv.Ignáce Antiochijského,

biskupa a mučedníka

 

7,00 Za rodinu Hábovu,

Smutnou a Šubertovu.

St

18.10.

Svátek

SV. LUKÁŠE,

EVANGELISTY

8,00 Za zemřelého manžela.
Čt

19.10.

  8,00 Za staříčky, kmotry křestní

a biřmovací a za jejich rodiny.

18,00 Za zemřelé rodiče a ostatní příbuzné a duše v očistci.

20.10.

  8,00 Za syna a vnuky.
So

21.10.

                                       Teplice

 

 

15:00

 

16,30

Poděkování za opravu kaple

 

Za Vladimíra Dvořáka, Renátu Hynčicovou, za rodinu Dvořákovu, Vinklerovu a Hynčicovu.

Ne

22.10.

29. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

 

Sbírka na misie

8,30 Na poděkování za 90let života tatínka, za zemřelou rodinu z obou stran, za rodinu Glosovu a za duše v očistci.
10,00 Za zemřelého Antonína Skřehotu.
18,30 Za zemřelou rodinu Šimurdovu.
0 views

POŘAD BOHOSLUŽEB HRANICE od 22. 10. 2017 do 29. 10. 2017

by Lenka
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužby
Ne

22.10.

29. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

 

Sbírka na misie

8,30 Na poděkování za 90let života tatínka, za zemřelou rodinu z obou stran, za rodinu Glosovu a za duše v očistci.
10,00 Za zemřelého Antonína Skřehotu.
18,30 Za zemřelou rodinu Šimurdovu.
 

Po

23.10.

                                      lázně

 

 

15,30 Za farníky.
18,00 Za příbuzné a za farníky všechovské kelečské, malhotické a harnické.
Út

24.10.

  7,00 Za duchovní a mravní obnovu naší vlasti.
St

25.10.

ODPUSTKY PRO

DUŠE V OČISTCI

OD 25.10 DO 8.11

8,00 Za živou a zemřelou rodinu Drahokoupilovou a duše v očistci.
Čt

26.10.

  8,00 Za rodinu Drahokoupilovou, jejich přátele, známé a duše v očistci.
18,00 Za zemřelé rodiče a dva bratry.

27.10.

  8,00 Za zemřelé sestřenice

Marii a Ludmilu.

So

28.10.

                                 nemocnice

Svátek

SV. ŠIMONA A JUDY,

APOŠTOLŮ

 

13,30 Za farníky.
16,30 Za záchranu duší našich zemřelých Maxmiliána a Stanislava Honse

a za živou a zemřelou rodinu.

Ne

29.10.

30. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

 

 

8,30 Za dceru Janu s rodinou

a syna Petra s rodinou.

10,00 Za zemřelou Antonii Bartošíkovou.
18,30 Za dobrodince kostela

a duše v očistci.

0 views

T-club

by Lenka
V sobotu 21. října v 15:30  v Hranicích na faře bude T-Club na téma: Pýcha.
Moc se na vás těšíme :).
Mája a Lenka
0 views