Farnost Hranice na Moravě - Vítejte na webových stránkách římskokatolické farnosti Hranice, Ústí, Střítež nad Ludinou a Jindřichov u Hranic

POŘAD BOHOSLUŽEB HRANICE od 14. 1. 2018 do 21. 1. 2018

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužby
Ne14.1.    2. NEDĚLEV MEZIDOBÍ  8,30 Za zemřelou Lenku Tugendliebovoua Martu Vavříkovou.
10,00 Za zemřelého manžela, jeho sestrua rodiče.
 18,30 Za nemocnou osobu a živou rodinu.
Po15.1.                                    lázně

 

15,30 Za farníky.
17,30 Na počest svatého Judy Tadeáše.
 Út16.1.    7,00 Za farníky.
St17.1. Památkasv. Antonína,opata 8,00 Za farníky.
 Čt18.1.  Památka Panny Marie,Matky jednoty křesťanů TÝDEN MODLITEB ZA JEDNOTU KŘESŤANŮ 8,00 Za farníky.
17,30 Za farníky.
19.1.   8,00 Za zemřelého Jana Zedka, manželkua rodiče z obou stran.
So20.1.                           nemocnice

   

13,30 Za farníky.
16,30 Za zemřelé rodiče manžela a dceru.
Ne21.1.    3. NEDĚLEV MEZIDOBÍ  8,30 Za zemřelého manžela,zemřelou snachu a živou rodinu.
10,00 Za farníky.
 18,30 Za manžela, rodinu, přátele a známéa za duše v očistci.
0 views

POŘAD BOHOSLUŽEB HRANICE od 21. 1. 2018 do 28. 1. 2018

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužby
Ne

21.1.

 

 

 

3. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

 

Sbírka na potřeby farnosti

 

8,30

Za zemřelého manžela,

zemřelou snachu a živou rodinu.

10,00 Za farníky.
 18,30 Za manžela, rodinu, přátele a známé

a za duše v očistci.

Po

22.1.

                                     lázně

 

15,30 Za farníky.
17,30 Za svěřené děti a jejich rodiny.
 

Út

23.1.

 7,00 Za farníky.
St

24.1.

Památka

sv. Františka Saleského,

biskupa a učitele církve

 

8,00 Za farníky.
 

Čt

25.1.

Svátek

OBRÁCENÍ SV. PAVLA,

APOŠTOLA

 

8,00 Za zemřelého Františka Vinklera a manželku.
17,30 Za zemřelé rodiče, sestru, živou a zemřelou rodinu a za duše v očistci.

26.1.

Památka

sv. Timoteje a Tita,

biskupů

8,00 Za zemřelou Marii Kopřivovou.
So

27.1.

16,30 Za farníky.
Ne

28.1.

 

 

 

4. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

 

8,30

Za farníky.
10,00 Za zemřelou Marii Hercikovou.
 18,30 Za dceru, její rodinu, za všechny, které má kolem sebe a duše v očistci.
0 views

Farní ples 2018

by Lenka

V sobotu 3. února 2018 se uskuteční jubilejní 20. FARNÍ PLES.  Příprava a organizace také akce není snadná, proto opět jako v minulých letech uvítáme jakoukoliv pomoc  –  ať už   s programem, výzdobou sálu, přípravou tomboly, pečením a balením zákusků, zajištěním pořadatelské služby a dalšími důležitými úkoly.

Organizační  schůzka  dobrovolných  pomocníků  proběhne v úterý 9. ledna 2018 v 19:00 hodin na faře.  Těšíme se na spolupráci.

Za organizační  tým  Marie  Hašová  a  Gabriela  Vinklarová

110 views

POUŤ DO SVATÉ ZEMĚ

by Lenka

Děkanství Hranice vás zve na Pouť do Izraele od 3.3. – 10.3. 2018

CO  NAVŠTÍVÍME: Nazaret, Betlém (baziliku Narození Páně, jeskyni Mléka, Pole pastýřů), Jeruzalém (Olivovou horu, Getsemanskou zahradu, Křížovou cestu, baziliku Božího hrobu, kostel hrobu P. Marie, horu Sion s kostelem Nanebevzetí P. Marie, Zeď nářků, Staré město), Kánu Galilejskou, horu Tábor, horu Blahoslavenství, horu Karmel, Kafarnaum, Genezaretské jezero, Tabghu, řeku Jordán, Betánii, Ain Karem, Jericho, Mrtvé moře (s možností koupání), fakultativně Qumran a pevnost Massadu.

Součástí duchovního programu je každodenní mše svatá

CENA:   18100,- Kč + 100,- USD

Cena zahrnuje:

Letenku včetně všech poplatků, 7x ubytování s polopenzí ve 2-3 lůžkových pokojích se sociálním zařízením, vstupy ve Svaté zemi, obslužné, dopravu klimat. autobusem, odborného průvodce, pojištění proti úpadku,

Cena nezahrnuje:

komplexní cestovní pojištění, fakultativní výlety

 

Přihlášky a kontakt:

Helena Zábranská, 731 621 213, duhranice@ado.cz

 Pouť je organizována ve spolupráci s cestovní kanceláří AWERTOUR

24 views