Farnost Hranice na Moravě - Vítejte na webových stránkách římskokatolické farnosti Hranice, Ústí, Střítež nad Ludinou a Jindřichov u Hranic

Pořad bohoslužeb v týdnu od 10. června do 16. června 2019

by Lenka
  Hranice Ústí Střítež Jindřichov
    10. červen

Památka

Panny Marie, Matky církve

8.00 Za dar uzdravení dcery

 

15.30 /lázně/

dantis

   11. červen

Památka

sv. Barnabáše

8.00  Na poděkování P.Bohu a Neposkvrněné

P. Marii za pomoc duším

v očistci

17.00

Za + Marii Galjovou

  18.30

Za Annu Lévovou, bratra a rodiče;

Za Vojtěcha Sekaninu, rodiče, švagrovou a dva švagry;

 
  12. červen

Středa

10. týdne

v mezidobí

8.00 na poděkování za dobrodiní,

za živou a + rod. Křístkovou

19.00

Za zemřelého Vojtěcha a Marii Řehákovu, duše v očistci a živou rodinu

14.00 pohřební

+ Miladu Kahánkovou

 

17.30 Olšovec

dantis

 

 

 

  13. červen

Svátek Ježíše Krista, nejvyššího věčného kněze

8.00  dantis

 

17.00 za + Josefa Šutu

Čtvrtková adorace

18.30

Za živou rodinu, s prosbou o ochranu Panny Marie do dalších let;

Za Antonína Horáka, rodiče z obou stran a za živou rodinu Horákovou;

  14. červen

Pátek

10. týdne

v mezidobí

15.00 Domov Seniora

dantis

 

17.30

Na úmysl dárce

 

 

 

 

 

  19.30

za  Ludmilu  Čechovou, manžela, dceru, zetě a celou rodinu z obou stran.

Josefa  Morbitzera, rodiče  a celou  rodinu  Královu

  15. červen

Sobota

10. týdne

v mezidobí

14.00 pohřební

+ Vítězslava Thugendlieba

17.30 dantis

     

 

  

 16. červen

Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

 

8.30 za + sourozence a rodiče z obou stran, a na poděkování za 86 let života

10.00  za + manžela

a rodiče z obou stran

18.30

Za živé a + farníky.

7.00

Poděkování za 60 let společného života s Boží prosbou do dalších let

8.00

Za živé a + farníky.

 

9.30

za Marii a Vavřince Šímovy a zetě.

Emilii a Ignáce Bláhovy a jejich rodiče

0 views

Pořad bohoslužeb v týdnu od 3. června do 9. června 2019

by Lenka
  Hranice Ústí Střítež Jindřichov
    3. červen

Památka

sv. Karla Lwangy a druhů

 

8.00 Zdeňku Kozelkovou a manžela

 

15.30 /lázně/

dantis

 

 

   
   4. červen

Úterý

po 7. neděli velikonoční

8.00  + manžela, rodiče z obou stran, bratra, vnuka, živou rodinu

a ostatní duše v očistci

 

17.00

Za živou a + rod. Zábranskou a rodiny z obou stran

  18.30

Za Ludmilu a Vincence Šatánkovy, dva syny, snachu a vnuka;

Za Ferdinanda a Marii Šatánkovy a jejich rodiče

 
  5. červen

Památka

sv. Bonifáce

8.00 Za živé a + členy živého růžence 19.00

Za zemřelého manžela, rodiče, sourozence a živou rodinu

   

 

 

  6. červen

Čtvrtek

po 7. neděli velikonoční

8.00  za nenarozené děti a jejich rodiny

 

17.00 za pracovníky, vedení a klienty Charity,

  18.30

Za Miloslava Humplíka a rodiče

 

Čtvrtková adorace

 

 

  7. červen

Pátek

po 7. neděli velikonoční

 

 

 

17.30

Na poděkování P. Bohu za přijatá dobrodiní s prosbou o další pomoc

 

 

 

 

 

  19.30

za  Miloše  Čecha a rodiče.

Vavřince Šímu, manželku a dvoje  rodiče

 

 

  8. červen

Sobota

po 7. neděli velikonoční

13.30 nemocnice

dantis

 

17.30 za prarodiče Knopovy a živé a + potomky s jejich rodinami

     

 

  

 9. červen

Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

 

8.30 prosba o Boží ochranu a osvícení Duchem Svatým.

 

10.00  za živou a + rod. Hášovou, Boulovu a Sůslovu.

 

 

 

18.30

Za živé a + farníky

7.00

Za zemřelou rodinu Mánkovu Hanušovu

8.00

Za Emilii Mrkvovou,manžela,syna,snachu a živou rodinu;

Za Hanu Šváčkovou, živou a zemřelou rodinu

 

9.30

za  Josefa  Rýpara, manželku  a  syna.

Marii Mikulíkovou, manžela, syna, dceru a vnuka

 

3 views

Pořad bohoslužeb v týdnu od 27. května do 2. června 2019

by Lenka
  Hranice Ústí Střítež Jindřichov
    27. květen

Pondělí

po 6. neděli velikonoční

8.00 Na poděkování P. Bohu a Neposkvrněné P. Marii za pomoc duším v očistci.

15.30 /lázně/

Dantis

 

 

   
   28. květen

Úterý

po 6. neděli velikonoční

8.00  dantis

17.00

Za Aloise Sekaninu, manželku, syna a další přibuzné

  18.30

Za Žofii Humplíkovou, manžela, syna, zetě a sestry.

Náboženství pro mládež a dospělé

 
  29. květen

Středa

po 6. neděli velikonoční

8.00 Na poděkování P. Bohu a Neposkvrněné P. Marii za pomoc duším v očistci s prosbou o pomoc při zkouškách 19.00

Za + Jana Škrobalu,  tatínka a živou rodinu.

   

 

 

  30. květen

Slavnost Nanebevstoupení Páně

8.00  Na poděkování P. Bohu a Neposkvrněné P. Marii za pomoc duším v očistci.

17.00 za + Boženu Kulštrunkovou a syna Karla.

19.00

Čtvrtková adorace

18.30

Za Aloise Šatánka, manželku, zetě, pravnuka a celou živou rodinu

17.00

za Františka  Klívara, manželku, 2 syny a rodiče z obou stran. Ferdinanda Šimu, manželku, dceru a rodiče z obou stran

 

  31. květen

Svátek Navštívení

Panny Marie

 

 

 

17.30

Za + Ludmilu Zezulovou

 

 

 

 

 

  19.30

za Václava  Biskupa, otce a stařečky  z obou  stran. P. Františka  Adamce  a  rodiče.

 

  1. červen

Památka

sv. Justina

 

13.30 nemocnice

dantis

 

17.30 za stařičký, kmotry křestní a biřmovací, jejich rodiny a ostatní duše v očistci.

7.30 pobožnost I. soboty

 

8.00

Za živou rodinu s prosbou o Boží požehnání a ochranu Panny Marie.

   

 

  

 2. červen

7. neděle velikonoční

 

8.30 na poděkování za přijatá dobrodiní

10.00  za + Adélu Vranovou, rodiče a sestry

18.30 Za živé a + farníky.

7.00

Za + Ludmilu Markovu a sestru

8.00

Dantis.

9.30

za Vladimíra Balhárka, rodiče, stařečky a ostatní duše v očistci, Marii Konečnou, manžela, rodiče a bratra.

3 views

Pořad bohoslužeb v týdnu od 20. do 26. května 2019

by Lenka
  Hranice Ústí Střítež Jindřichov
    20. květen

Památka sv. Klementa Marie Hofbauera

 

8.00

dantis

 

15.30 /lázně/

Dantis.

 

 

   
   21. květen

Úterý

po 5. neděli velikonoční

8.00  za zdraví a Boží požehnání v rodině.

 

17.00

Zda dobrodince farnosti

  18.30  Za Rudolfa a Marii Hapalovy, syna Václava, dceru Ludmilu, vnuka Václava a Josefa Kopřivu;

Za Augustina Kašpara, manželku, dceru, vnuka a rodiče

 
  22. květen

Středa

po 5. neděli velikonoční

8.00

Dantis.

19.00

Za zemřelého Jana Škrobalu a syna

   

 

 

  23. květen

Čtvrtek

po 5. neděli velikonoční

8.00  dantis

 

17.00

Dantis

  18.30  Za Josefa Čecha, manželku, bratra, rodiče z obou stran a živou rodinu;

Za Růženu Šustkovou, manžela, pravnuka Ondřeje

a zemřelý rodiny.

 19.30

Čtvrtková adorace

  24. květen

Pátek

po 5. neděli velikonoční

 

15.00 Domov Seniorů

Dantis.

 

17.30

Dantis.

 

 

 

 

 

  19.30

za Milana  Krále  rodiče a sourozence.

Otýlii Álkovou, manžela a sourozence  z obou  stran

  25. květen

Sobota

po 5. neděli velikonoční

13.00 o Boží požehnání na cestách pro motorkáře.

 

17.30 za + rodiče Boženu a Josefa Gadase a jejich + syna

     

 

26. květen

6. neděle velikonoční

8.30 za + rodinu.

10.00  za uzdravení syna Šimona, za + rodiče a prarodiče Strnadovy a za živou rodinu.

18.30

Za ochranu Panny Marie a Andělů Strážných pro dceru a syna

7.00

Za zemřelou Marii Lukášovu, manžela a živou rodinu.

9.30

Za Vlastu a Františka Čočkovy,sourozence a rodiče z obou stran;

Za Rudolfa Hapalu, manželku, dceru a syna

 

8.00

za Viléma Čecha, manželku, syna, bratra a zetě.

Antonína a Antonii Vinklerovy, syna Václava a dceru Ludmilu

 

1 view

Pořad bohoslužeb v týdnu od 3. do 19. května 2019

by Lenka
  Hranice Ústí Střítež Jindřichov
    13. květen

Pondělí

po 4. neděli velikonoční

 

8.00

za + manžela a dceru

 

15.30 /lázně/

dantis

 

 

   
   14. květen

Svátek

sv. Matěje

8.00  za rod. zemřelých sourozenců Oldřicha, Antonína, Františky a Marie, a rod. ostatních 5 sourozenců

17.00     za + Růženku Spišiakovou a syna, a živou rodinu

  18.30  Za Jana Šenka, rodiče a zemřelou rodinu, za Václava Foltase, bratra a rodiče;

Za  Dalibora a Danu Kozákovy.

 

Náboženství pro mládež a dospělé

 
  15. květen

Středa

po 4. neděli velikonoční

8.00

Za dar uzdravení dcery

19.30

Za zemřelého Karla Vykopala, manželku, syny a duše v očistci.

17.30 Olšovec – škola

dantis

 

 

 

  16. květen

Svátek sv. Jana Nepomuckého

8.00  za + rod. Rolincovy, Paličkovy, Nullovy a ostatní přibuzné.

17.00

dantis.

  18.30

Za rodinu Kotrlovou a Šmakalovou;

Za Martu Přehnilovou, manžela, dvoje rodiče a duše v očistci

 

 

  17. květen

Pátek

po 4. neděli velikonoční

15.00 Domov Seniorů

Dantis

17.30

dantis

 

 

 

 

 

  19.30

za Žofii Svatoňovou, manžela a rodiče, Aloise Biskupa, manželku, syny a vnuka.

  18. květen

Sobota

po 4. neděli velikonoční

13.30 nemocnice

Dantis

 17.30 za + manžela Jaroslava a rodiče Jana a Ludmilu Neplechovy.

     

 

19. květen

5. neděle velikonoční

8.30 za dobrodince farnosti

10.00  za živé a + farníky

18.30

dantis

11.15

Za živé a + farníky.

9.30

Za Cyrila Klumpara, sourozence a jejich rodiče;

Za Cyrila, Helenu, Josefa a Marii Klumparovy a za živou rodinu.

8.00

za Andělína Popa, manželku, 2 syny a sourozence. Marii a Vincence Královi, rodiče a sourozence z obou stran.

1 view