Farnost Hranice na Moravě - Vítejte na webových stránkách římskokatolické farnosti Hranice, Ústí, Střítež nad Ludinou a Jindřichov u Hranic

Postní duchovní obnova

by Lenka

CPR Jitřenka Hranice srdečně zve na postní duchovní obnovu „jak rozvíjet křesťanské ctnosti“ v sobotu 17. března 2018 od 9 hodin ve stacionáři Archa v Hranicích (bývalá Karnola).

Obnovu povede P. Vratislav Kozub ze Všechovic

PROGRAM:

  • přednášky
  • oběd
  • adorace
  • svátost smíření
  • předpokládaný konec v 15 hodin

 

Přijďte načerpat povzbuzení do právě prožívané postní doby!!!

 

Přihlášky na mail.: cprhranice@ado.cz nebo tel. 736 239 179

Na obnovu je možno přijít i bez předchozího přihlášení.

Máte-li zájem o oběd, je potřeba si oběd nahlásit!!!

Přezůvky s sebou!!! Uvítáme příspěvek k občerstvení. Vstupné dobrovolné.

www.hranice.dcpr.cz

2 views

POŘAD BOHOSLUŽEB HRANICE od 11. 3. 2018 do 18. 3. 2018

by Lenka
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužby
Ne

11.3.

 

 

 

Misijní koláč

 

4. NEDĚLE

POSTNÍ

 

 

 

8,30

Za Františka Matysku, dvě manželky, děti a duše v očistci.
10,00 Za uzdravení rodových kořenů jedné rodiny a za osvobození od zlého u jedné ženy.
17,55 Křížová cesta.
18,30 Za zemřelou Miladu Vaculovou, manžela a rodinu Oravovu.
 

Po

12.3.

                                    lázně

 

 

15,30 Za farníky.
17,30 Na počest sv. Judy a za duše v očistci s prosbou o pomoc.
 

Út

13.3.

   17,30 Za fatimský apoštolát,

za jeho živé a zemřelé členy.

St

14.3.

 

 

8,00 Za zemřelou Marii Macků.
 

Čt

15.3.

 

 

8,00 Za farníky.
17,30 Na počest sv. Judy a za duše v očistci s prosbou o pomoc.

16.3.

 

 

 

8,00 Za zemřelou Marii Macků.
17,30 Křížová cesta.
So

17.3.

                              nemocnice

 

 

 

13,30 Za zemřelé Marii a Josefa Schindlerovy.
16,30 Za živou a zemřelou rodinu Babušíkovou z obou dvou stran
Ne

18.3.

 

 

 

5. NEDĚLE

POSTNÍ

 

Sbírka na potřeby farnosti

 

8,30

Za zemřelého manžela, sourozence, rodiče z obou stran a za dar zdraví.
10,00 Za zemřelého Josefa Foltase,

rodiče z obou stran a živou rodinu.

17,55 Křížová cesta.
18,30 Za dceru, její rodinu, za přátele a známé, za ty, kteří prosí o modlitbu a duše v očistci.
2 views

POŘAD BOHOSLUŽEB HRANICE od 18. 3. 2018 do 25. 3. 2018

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužby
Ne

18.3.

 

 

 

5. NEDĚLE

POSTNÍ

 

Sbírka na potřeby farnosti

8,30 Za zemřelého manžela, sourozence, rodiče z obou stran a za dar zdraví.
10,00 Za zemřelého Josefa Foltase, rodiče z obou stran a živou rodinu.
17,55 Křížová cesta.
18,30 Za dceru, její rodinu, přátele a známé, a ty, kteří prosí o modlitbu a duše v očistci
 

Po

19.3.

                                     lázně

Slavnost

SVATÉHO JOSEFA,

SNOUBENCE PANNY MARIE

 

DOPORUČENÝ SVÁTEK

15,30 Za farníky.
17,30 Za zemřelou Boženu Pavelkovou a živé příbuzné.
Út

20.3.

  7,00 Za zemřelé rodiče a dva bratry a za duše v očistci.
St

21.3.

 

 

8,00 Za zemřelého manžela, rodiče z obou stran, vnuka, bratra a duše v očistci.
Čt

22.3.

 

 

8,00 Za zemřelou Anežku Šenkeříkovou a manžela.
17,30 Za farníky.

23.3.

 

 

 

8,00 Za farníky.
17,30 Křížová cesta.
So

24.3.

                     svatební mše sv.

                           nemocnice

 

 

 

12,00 Za novomanžele Pavla Sencovici a Lucii Honyšovou
13,30 Za zemř. Marii a Josefa Schindlerovy
16,30 Za Josefa Klvaňu, dceru, živou a zemřelou rodinu.
Ne

25.3.

 

 

 

KVĚTNÁ

NEDĚLE

 

 

8,30 Za zemřelou Marii Hradilovou.
10,00 Za zemřelou Adélu Šírkovou, kamarádku Janu a duše v očistci.
17,55 Křížová cesta.
18,30 Prosba a modlitba za ženu a za ukončení rozvratu cizí rodiny.
2 views

1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ

by Lenka
  1. svaté přijímání dětí v  Hranicích bude  letos  v  neděli  3. 6. 2018 při  mši  svaté  v  10:00  hodin  ve  farním  kostele, v Ústí v neděli 10.6.2018.

Příprava   dětí   v   Hranicích  bude  probíhat  každé   pondělí  na  faře v 16:30 hodin.  První setkání je v  pondělí 19.2.2018  v  16:30  hodin  na faře.

Předpokladem je, že děti chodily aspoň 2 a  půl  roku  do  náboženství, chodí  v  neděli  na  mši  svatou  a  chtějí  do  náboženství  chodit  i  v  příštích  letech. Je   vhodné,  aby  děti  na  přípravu  doprovázeli  rodiče.   Bude  i  několik   setkání  pro  rodiče,  první  je  v   neděli   25.2.2018  v  16:30  hodin  na  faře  v  Hranicích

Jiří Doležel

0 views

Křížové cesty

by Lenka

Pobožnosti   křížové cesty v době postní budou v  kostele v Hranicích v pátek  v  17:30   hodin a  každou   neděli   před   večerní   mší  svatou,  to  je v  17:55  hodin,   v  Jindřichově v pátek v 15:50 hodin a ve Stříteži v pátek  a v  neděli  v   15:00   hodin.

Zájemci  o vedení pobožností, hlaste se  v předstihu v sakristii.

0 views