Farnost Hranice na Moravě - Vítejte na webových stránkách římskokatolické farnosti Hranice, Ústí, Střítež nad Ludinou a Jindřichov u Hranic

Pořad bohoslužeb v týdnu od 22. října do 28. října 2018

by Lenka
  Hranice Ústí Střítež Jindřichov
      22. říjen

Památka

sv. Jana

Pavla II.

8.00   Za + rodiče a živou rodinu

15.30    /Lázně/

Dantis

    23. říjen

Úterý

29. týdne

v mezidobí

8.00  Za + rodiče Helenu

a Josefa Daňovy

a živou rodinu

17.00  dantis

18.30

Za Věru a Františka Vanduchovy, syna Framtiška, dceru Věru a za Elišku Vanduchovou;

    24. říjen

Středa

29. týdne

v mezidobí

8.00 za + rodinu Šírovu 19.00

Dantis

 

 

    25. říjen

Čtvrtek

29. týdne

v mezidobí

8.00   Za + manžela

a rodiče

 17.00  dantis

19.15

čtvrtková adorace

 

18.30

Za Josefa Mikulíka, manželku, rodiče,

bratry a syna;

Za Karla Šustka, rodiče, duše v očistci, a za živou a zemřelou rodinu;

 
    26. říjen

PÁTEK

29. týdne

v mezidobí

 

15.00 /domov Seniorů/

dantis

17.30

Za Charitu, vedení a pracovníky

  16.30

za obec a vlast při příležitosti 100.výročí vzniku samostatného Československa a 25 let od vzniku České republiky

   27. říjen

Sobota

29. týdne

v mezidobí

13.30 /nemocnice/

Dantis

17.30

Za dceru Moniku a její maminku s prosbou o zdraví  a trpící babičku

   

 

   28. říjen

 

Slavnost VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA

 

 

 

 

 

8.30   Za + Antonii Bartošíkovou

10.00  

1/ za město a vlast při příležitosti 100.výročí vzniku samostatného Československa a 25 let od vzniku České republiky

2/ za + Rudolfa a Annu Stružkovy a rodiče z obou stran

18.30 Za + Josefa Hlavinku, bratra Česlava, rodiče z obou stran, manžely Turečkovy, sourozence Buškovy

7.00

Dantis

8.15

Za farníky, kteří padli v l. světové válce, a za ochranu naší vlasti před islámem.

7.00

za Marii Šímovou, manžela a dvoje rodiče;

Emu Gassmannovou, manžela a rodinu Mellarovou

 

0 views

Pořad bohoslužeb v týdnu od 15. října do 21. října 2018

by Lenka
  Hranice Ústí Střítež Jindřichov
      15. říjen

PONDĚLÍ

Památka

sv. Terezie

od Ježíše

8.00   Za + Marii Pavelkovou a Otáhalovou, manžela Josefa a za ty, kteří se modlili

15.30    /Lázně/

Dantis

    16. říjen

ÚTERÝ

28. týdne

v mezidobí

8.00  Za živé a + farníky

 

17.00  Za pronásledované křesťany a nepřátele Evangelia

18.30

Za Hedviku Rýparovou, manžela, dceru, syna a duše v očistci;

Za Aloise Sekaninu, manželku, snachu, dva zetě a živou rodinu;

    17. říjen

STŘEDA

Památka

sv. Ignáce Antiochijského

8.00       

Za rodinu Hábovou, Smutnou a Šubertovu

19.00

Dantis

 

 

    18. říjen

ČTVRTEK

Svátek

sv. Lukáše

8.00   Za + rodiče, 2 bratry

17.00  Za Boží požehnání, dar zdraví  a sily pro nemocnou maminku a sestru

18.30

Za Zorku Šatánkovou, manžela a rodiče;

Za Emilii Šatánkovou, manžela, zetě a rodiče;

 

19.30

čtvrtková adorace

   19. říjen

PÁTEK

28. týdne

v mezidobí

15.00 /domov Seniorů/

dantis

17.30

Za dar uzdravení dcery

 

 

 

 

19.30

za Ladislava Grohmanna, bratra

a rodiče z obou stran

Hedviku Hapalovou, manžela a dceru

 

 

   20. říjen

SOBOTA

28. týdne

v mezidobí

13.30 /nemocnice/

dantis

17.30

Na poděkování za 90 let života a živou a + rodinu

 

 

   21. říjen

 

29. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

8.30  

Za Františka a Marii Václavikovy a živou rodinu

10.00  

Za + rodiče Novákovy, bratra Antonína a živou a + rodinu

18.30

Za všechny kněze, kteří sloužili v této farnosti

7.00

Dantis

8.00

Za Marii Macháčkovou, manžela, dceru a za živou rodinu;

Za Annu a Františka Kostkovy, sourozence a rodiče z obou stran;

9.30

za Antonína Deutschera, rodiče a sourozence

Kateřinu Vinklerovou, manžela, zetě a duše v očistci

 

0 views

T-club v říjnu

by Lenka
První T-CLUB po prázdninách je tady! No nejásejte moc hlasitě, protože bude na téma škola :D. Bude to na faře 6. října v klubovně v 15:30.
Těšíme se na vás a klidně pozvěte své známé a kamarády a i když už jste dlouho na T-Clubu nebyli, nebojte se přijít.
Maruška Kaňovská
0 views

Děkanátní pouť v Olomouci

by Lenka

Srdečně zveme jednotlivce i rodiny na Děkanátní pouť za obnovu rodin a nová kněžská i řeholní povolání. Tato pouť se koná v sobotu 13. října 2018 v Olomouci

Tato pouť je společná pro děkanát Hranice a Šternberk.

Program poutě:

  • 15:00 – modlitba růžence – zajišťuje děkanát Šternberk
  • 16:00 – společná adorace – zajišťuje děkanát Šternberk
  • 17:00 – pontifikátní mše svatá – zajišťuje děkanát Hranice

V době od 15:00 do 16:30 je pro děti připraven program v prostorách farního domu u sv. Václava. Tento program připravují pracovníci a dobrovolníci Center pro rodinu.

Přidejte se k nám :-)

3 views