Farnost Hranice na Moravě - Vítejte na webových stránkách římskokatolické farnosti Hranice, Ústí, Střítež nad Ludinou a Jindřichov u Hranic

Pořad bohoslužeb v týdnu od 15. října do 21. října 2018

by Lenka
  Hranice Ústí Střítež Jindřichov
      15. říjen

PONDĚLÍ

Památka

sv. Terezie

od Ježíše

8.00   Za + Marii Pavelkovou a Otáhalovou, manžela Josefa a za ty, kteří se modlili

15.30    /Lázně/

Dantis

    16. říjen

ÚTERÝ

28. týdne

v mezidobí

8.00  Za živé a + farníky

 

17.00  Za pronásledované křesťany a nepřátele Evangelia

18.30

Za Hedviku Rýparovou, manžela, dceru, syna a duše v očistci;

Za Aloise Sekaninu, manželku, snachu, dva zetě a živou rodinu;

    17. říjen

STŘEDA

Památka

sv. Ignáce Antiochijského

8.00       

Za rodinu Hábovou, Smutnou a Šubertovu

19.00

Dantis

 

 

    18. říjen

ČTVRTEK

Svátek

sv. Lukáše

8.00   Za + rodiče, 2 bratry

17.00  Za Boží požehnání, dar zdraví  a sily pro nemocnou maminku a sestru

18.30

Za Zorku Šatánkovou, manžela a rodiče;

Za Emilii Šatánkovou, manžela, zetě a rodiče;

 

19.30

čtvrtková adorace

   19. říjen

PÁTEK

28. týdne

v mezidobí

15.00 /domov Seniorů/

dantis

17.30

Za dar uzdravení dcery

 

 

 

 

19.30

za Ladislava Grohmanna, bratra

a rodiče z obou stran

Hedviku Hapalovou, manžela a dceru

 

 

   20. říjen

SOBOTA

28. týdne

v mezidobí

13.30 /nemocnice/

dantis

17.30

Na poděkování za 90 let života a živou a + rodinu

 

 

   21. říjen

 

29. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

8.30  

Za Františka a Marii Václavikovy a živou rodinu

10.00  

Za + rodiče Novákovy, bratra Antonína a živou a + rodinu

18.30

Za všechny kněze, kteří sloužili v této farnosti

7.00

Dantis

8.00

Za Marii Macháčkovou, manžela, dceru a za živou rodinu;

Za Annu a Františka Kostkovy, sourozence a rodiče z obou stran;

9.30

za Antonína Deutschera, rodiče a sourozence

Kateřinu Vinklerovou, manžela, zetě a duše v očistci

 

0 views

T-club v říjnu

by Lenka
První T-CLUB po prázdninách je tady! No nejásejte moc hlasitě, protože bude na téma škola :D. Bude to na faře 6. října v klubovně v 15:30.
Těšíme se na vás a klidně pozvěte své známé a kamarády a i když už jste dlouho na T-Clubu nebyli, nebojte se přijít.
Maruška Kaňovská
0 views

Děkanátní pouť v Olomouci

by Lenka

Srdečně zveme jednotlivce i rodiny na Děkanátní pouť za obnovu rodin a nová kněžská i řeholní povolání. Tato pouť se koná v sobotu 13. října 2018 v Olomouci

Tato pouť je společná pro děkanát Hranice a Šternberk.

Program poutě:

  • 15:00 – modlitba růžence – zajišťuje děkanát Šternberk
  • 16:00 – společná adorace – zajišťuje děkanát Šternberk
  • 17:00 – pontifikátní mše svatá – zajišťuje děkanát Hranice

V době od 15:00 do 16:30 je pro děti připraven program v prostorách farního domu u sv. Václava. Tento program připravují pracovníci a dobrovolníci Center pro rodinu.

Přidejte se k nám :-)

3 views

Pořad bohoslužeb v týdnu od 1. října do 7. října 2018

by Lenka
  Hranice Ústí Střítež Jindřichov
      1. říjen

Památka

sv. Terezie od Dítěte Ježíše

8.00

Za živou a + rod. Šehatovu

15.30    /Lázně/

Dantis

    2. říjen

Památka svatých andělů strážných

8.00

Za rod. Pitronovu

17.00

Na poděkování za dar života a další pomoc a ochranu P. Marie

18.30

Za Marii Kmentovou, manžela, dva zetě a rodiče z obou stran;

Za Marii Lévovou, manžela a živou rodinu;

    3. říjen

STŘEDA

26. týdne

v mezidobí

8.00

Za živé a + členy živého růžence

 

19.00

Dantis

 

 

    4. říjen

ČTVRTEK

Památka

sv. Františka

z Assisi

8.00

Za + dědečka Vojtěcha

a živou rodinu

17.00

Za + rodiče Strakovy a rod. Cvakovu

 

 

18.30

Za P. Františka Adamce a ostatní zemřelé kněze, kteří působili v naší farnosti, a za dorost kněžský;

čtvrtková adorace

    5. říjen

PÁTEK

26. týdne

v mezidobí

 

15.00 /domov Seniorů/

dantis

17.30

Za nenarozené děti jejich rodiny a týrané děti

7.00

dantis

 

 

 

 

 

 

 

19.30

za Karla Šváčka, manželku sourozence a rodiče a duše v očistci Ferdinanda Klimka, manželku, syna a rodiče z obou stran

 

   6. říjen

Sobota

26. týdne

v mezidobí

 

17.30

Za rod. Dvořákovu, Vinklerovu a Hynčicovu

 

 

7.30

Pobožnost I. soboty

8.00

dantis

 

 

   7. říjen

 

27. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

 

 

 

 

 

8.30

Na poděkování za 70 let života a ochranu P. Marie a děti s rodinami

10.00

Za + manžela a živou rodinu

18.30

Za + rod. Kulštrunkovou a Ponocnou

7.00

Dantis

8.00

Za Vlastu a Františka Čočkovy a rodiče z obou stran;

Za Františka Klumpara, manželku a syna;

 

 

 

9.30

za Karla Šváčka, manželku sourozence a rodiče a duše v očistci

Ferdinanda Klimka, manželku, syna a rodiče z obou stran

 

1 view