Farnost Hranice na Moravě - Vítejte na webových stránkách římskokatolické farnosti Hranice, Ústí, Střítež nad Ludinou a Jindřichov u Hranic

Studentská mše

by Lenka

Srdečně zveme na zahajovací studentskou mši, která bude v pátek 29. září 2017 v 19 hodin kostele Stětí Jana Křtitele v Hranicích. Hostem bude P. Vratislav Kozub.

zvou animátoři hranického děkanátu :-)

0 views

Vyučování náboženství v Hranicích – školní rok 2017/2018

by Lenka
                 ročník

škola

 

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6. – 7.

 

8. – 9.

Šromotovo

náměstí

od Po 11. 9.

Po

12.10 – 12.40

II.B

Po

12.40 – 13.20

II.B

Po

13.20 – 14.00

II.B

+ 5A       Po

14.00 – 14.40

POČÍTAČOVÁ UČEBNA

Struhlovsko

od Út. 12.9.

Út

11.50-12.35

HUDEBNA

Út

12.40 – 13.20

HUDEBNA

Út

13.20 – 14.00

HUDEBNA

Út

14.00 – 14.40

HUDEBNA

Fara Hranice

Od 13. 9.

  St – 16.30

Pro středoškoláky

 

Gymnázium

od konce září

St – Začátek po domluvě s přihlášenými
 

1.     Máje

Od 14. 9.

Čt

11.45 –12.20

2D

Čt

12.40 – 13.20

2D

Čt

13.20 – 13.50

2D

Čt

14.05 – 15.50

 

Střítež

Od 7. 9.

Čt

13.10 – 13.55

Čt

14.05 – 14.50

Jindřichov

Od 7. 9.

Čt

11.45 – 12.30

Ústí

od 15.9.

12.15 – 12.50

12.50 – 12.30

3 views

POŘAD BOHOSLUŽEB HRANICE od 17. 9. 2017 do 24. 9. 2017

 

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužby
Ne

17.9.

24. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

Sbírka na potřeby farnosti

8,30 Za živou a zemřelou rodinu.
10,00 Za živou a zemřelou rodinu a za dar zdraví.
18,30 Za zemřelého Jiřího Nejdla a rodiče.
 

Po

18.9.

                                        lázně

 

 

15,30 Za zemřelého Pavla Tenera, rodiče z obou stran, sourozence a švagrovou.
18,00 Za živé a zemřelé klienty Charity Hranice a za ty, kteří jim slouží.
Út

19.9.

 

 

7,00 Za duše v očistci a na úmysl dárce.
St

20.9.

Památka

sv. Ondřeje Kim Taegona,

Pavla Chong Hasanga

a druhů, mučedníků

8,00 Za zemřelého Petra Čočka.
Čt

21.9.

Svátek

SV. MATOUŠE,

APOŠTOLA A EVANGELISTY

8,00  Za duše v očistci a na úmysl dárce.
18,00 Za vedení, klienty a zaměstnance Charity Hranice.

22.9.

  8,00 Za duše v očistci a na úmysl dárce.
So

23.9.

 

                              nemocnice

 

                                     svatba

Památka

sv. Pia z Pietrelciny,

kněze

13,30 Za farníky.
14,00 Za Milana Balódyho  a Veroniku Vaculíkovou.
16,30 Za zemřelého manžela, dvoje rodiče, bratra, švagrovou a živou rodinu.
Ne

24.9.

25. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

 

8,30 Za zemřelé Jaroslava a Annu Braunsteinovy rodiče a sourozence z obou stran.
10,00 Za Václava Skříčila, bratra, rodiče a živou rodinu.
18,30 Za farníky.
1 view

POŘAD BOHOSLUŽEB HRANICE od 24. 9. 2017 do 1. 10. 2017

by Lenka
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužby
Ne

24.9.

25. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

 

 

8,30 Za zemřelé Jaroslava a Annu Braunsteinovy rodiče a sourozence z obou stran.
10,00 Za Václava Skříčila, bratra, rodiče

a živou rodinu.

18,30 Za farníky.
 

Po

25.9.

                                            lázně

 

 

15,30 Za farníky.
18,00 Za maminku ke čtvrtému výročí úmrtí a za duše v očistci.
Út

26.9.

 

 

7,00 Za duše v očistci a na úmysl dárce.
St

27.9.

Památka

sv. Vincence de Paul, kněze

8,00 Za duše v očistci a na úmysl dárce.
Čt

28.9.

Slavnost

SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA

HLAVNÍHO PATRONA ČESKÉHO NÁRODA, HLAVNÍHO PATRONA METROPOLITNÍHO CHRÁMU

A OLOMOUCKÉ ARCIDIECÉZE

DOPORUČENÝ SVÁTEK

8,00 Za zemřelého Václava Čepicu, manželku a rodiče z obou stran.
18,00 Za živé a zemřelé rodiny sourozenců a za duše v očistci.

29.9.

Svátek

SV. MICHAELA, GABRIELA  A RAFAELA,

ARCHANDĚLŮ

 

                       studentská

8,00 Za zemřelého manžela, duše v očistci, za dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu.
19,00 Za mládež našeho děkanátu.
So

30.9.

 

                              nemocnice

 

Památka sv. Jeronýma,

kněze a učitele církve

13,30 Za farníky.
16,30 Za zemřelého manžela, rodiče a za zdraví pro živou rodinu.
Ne

1.10.

26. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

 

 

8,30 Ke cti Nejsvětější Trojice, Panny Marie, Judy Tadeáše, anděla strážného, za rodinu a duše v očistci.
10,00 Za Boží požehnání a pomoc, za ochranu a přímluvu Panny Marie a za dar zdraví pro maminku.
18,30 Na úmysl dárce.
0 views