Farnost Hranice na Moravě - Vítejte na webových stránkách římskokatolické farnosti Hranice, Ústí, Střítež nad Ludinou a Jindřichov u Hranic

Pořad bohoslužeb v týdnu od 26. listopadu do 2. prosince 2018

by Lenka
  Hranice Ústí Střítež Jindřichov
      26. listopad

Pondělí

34. týdne

v mezidobí

8.00  Za + rodiče Tomčíkovy, sestru Alenu a dar zdraví pro živou rod.

15.30    /Lázně/

Dantis

    27. listopad

Úterý

34. týdne

v mezidobí

8.00  Za + Jana Macháčka, sestru Marii a Emil

17.00 za rod. Bočkovu, Kubinovu, Bylinkovu a syna Vlastimila.

18.30 Za Aloisii Šváčkovou, manžela, jejich rodiče, dceru Marii a duše v očistci;
    28. listopad

Středa

34. týdne

v mezidobí

8.00    za kmotry křestní a biřmovanci a stařičký 19.00

dantis

 

 

 
    29. listopad

Čtvrtek

34. týdne

v mezidobí

8.00   za manžele Čihalovy a kamaráda Antonína

17.00    za živou rodinu, Marii Rolincovou a duše v očistci s prosbou o pomoc

19.00

Čtvrtková adorace

 

 

18.30

Za Miloše Dittricha a Františka Maršálka,

Annu Staňkovou a manžela;

 

 

 
    30. listopad

Svátek

sv. Ondřeje

 

15.00 /domov Seniorů/

dantis

17.30  za + bratrance a živou a ++ rodinu

    16.30

za Emila Morbitezéra, manželku, děti ,

živou a zemřelou rodinu Morbitezérovou

   1. prosinec

Sobota

34. týdne

v mezidobí

13.30 /nemocnice/

dantis

17.30   za Ondřeje Lednického a Ladislava Pavlíka a živou rod.

7.30

  pobožnost I. soboty

8.00

dantis

 

 

   2. prosinec

1. neděle adventní

8.30    za Vítezslava Thugendlieba a Karlu Kačnerovou

10.00  za + manžela Františka Bagra a živou rod.

18.30 Za + rodiče a manžela

7.00

Dantis

8.00

….

 

9.30

….