Farnost Hranice na Moravě - Vítejte na webových stránkách římskokatolické farnosti Hranice, Ústí, Střítež nad Ludinou a Jindřichov u Hranic

Pořad bohoslužeb v týdnu od 3. prosince do 9. prosince 2018

by Lenka
      3. prosinec

Památka

sv. Františka Xaverského

8.00  Ke cti Nejsv. Trojice, P. Marie, Judy Tadeáše, anděla Strážného, za rodinu a duše v očistci

 

15.30    /Lázně/

Dantis

    4. prosinec

Úterý

po 1. neděli adventní

8.00  Za + Věru Tomčíkovou a manžela

 

17.00 za + spolužáka

17.00 ……
    5. prosinec

Středa

po 1. neděli adventní

8.00    za živé a + členy živého růžence 19.00

…….

 

 

 
    6. prosinec

Čtvrtek

po 1. neděli adventní

8.00   za + Františka Žeravíka

 

17.00    za rod. Bočkovu, Bylinkovu, Kubinovu a syna Vlastimila

 

 

 

17.00

……

 

Čtvrtková adorace

 

 
    7. prosinec

Památka

sv. Ambrože

 

15.00 domov Seniorů/

dantis

 

17.30  za nenarozené děti a jejich rodiny

  17.00

……….

18.30

……..

   8. prosinec

Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu

17.30   za + manžela

a požehnání pro celou rodinu

 

 

10.00

Za biřmovance

– o potřebné milosti

 

 

  

   9. prosinec

2. neděle adventní

8.30    za dceru a její rodinu

10.00  dantis

 18.30 Za + Miladu Vaculovou, manžela

a rodiče z obou stran

7.00

……

8.00

….

 

9.30

….