Farnost Hranice na Moravě - Vítejte na webových stránkách římskokatolické farnosti Hranice, Ústí, Střítež nad Ludinou a Jindřichov u Hranic

Pořad bohoslužeb v týdnu od 1. dubna do 7. dubna 2019

by Lenka

 

  Hranice Ústí Střítež Jindřichov
    1. duben

Pondělí

po 4. neděli postní

8.00    za Jindřicha Mynaříka, bratra

a + rodinu.

13.00 pohřební

+ P. Mácu.

 

15.30 /Lázně/

             za duše v očistci

 
   2. duben

Úterý

po 4. neděli postní

8.00 za dvoje rodiče a + rodinu.

17.00 Za živou a + rodinu Krejčiříkovu, Majerovu, Slováčkovu a Panákovu.

18.30    Za Jana Léva, manželku, syna, rodiče z obou stran a živou rodinu

Za Toníka Konečného, rodiče, Gustu, Libora a živou rodinu

 
   3. duben

Středa

po 4. neděli postní

8.00   

Za živé a + členy živého růžence.

19.00

dantis

   

 

 

   4. duben

Čtvrtek

po 4. neděli postní

8.00                                                                  Za dar uzdravení dcery

17.00  za pracovníky a vedení Charity a klienty

 

 

 

18.30  Za Josefa Jordána, dceru Ivu a zemřelou rodinu z obou stran

Za Josefa Šatánka, rodiče Šatánkovy a Dokoupilovy.

Čtvrtková adorace

 

 

   5. duben

Pátek

po 4. neděli postní

15.00 domov Seniorů/

Na úmysl dárce

17.30  za nenarozené děti a jejich rodiny

16.30

na poděkování za 30, 50 a70 let života s prosbou o Boží ochranu do dalších let.

 

   6. duben

Sobota

po 4. neděli postní

13.30 /nemocnice/

Dantis.

17.30  za živou a + rodinu Svobodovu, Slaninovu a Rošlapilovu

7.30

pobožnost I. soboty

   
  

  7. duben

5. neděle

postní

 

8.30  + rodiče, syna Michala a živou a + rodinu

10.00  za + Ladislava a Ludmilu Derichovy, živou a + rodinu

18.30 za + Jaroslava Kubíka, manželku a rodiče z obou stran.

7.00

dantis

8.00

Za Václava Kmenta, manželku, dva zetě a duše v očistci

Za Marii a Františka Efefantovy, živou a zemřelou rodinu.

9.30

za Jaroslava Dröheslera, dceru a rodiče

Annu Haitlovu, manžela, rodiče a sourozence. Adolfa Haitla, manželku, rodiče a bratra.

Křížové cesty v kostele v Hranicích vždy v pátek v 17 hodin a v neděli v 18 hodin