Farnost Hranice na Moravě - Vítejte na webových stránkách římskokatolické farnosti Hranice, Ústí, Střítež nad Ludinou a Jindřichov u Hranic

Pořad bohoslužeb v týdnu od 10. června do 16. června 2019

by Lenka
  Hranice Ústí Střítež Jindřichov
    10. červen

Památka

Panny Marie, Matky církve

8.00 Za dar uzdravení dcery

 

15.30 /lázně/

dantis

   11. červen

Památka

sv. Barnabáše

8.00  Na poděkování P.Bohu a Neposkvrněné

P. Marii za pomoc duším

v očistci

17.00

Za + Marii Galjovou

  18.30

Za Annu Lévovou, bratra a rodiče;

Za Vojtěcha Sekaninu, rodiče, švagrovou a dva švagry;

 
  12. červen

Středa

10. týdne

v mezidobí

8.00 na poděkování za dobrodiní,

za živou a + rod. Křístkovou

19.00

Za zemřelého Vojtěcha a Marii Řehákovu, duše v očistci a živou rodinu

14.00 pohřební

+ Miladu Kahánkovou

 

17.30 Olšovec

dantis

 

 

 

  13. červen

Svátek Ježíše Krista, nejvyššího věčného kněze

8.00  dantis

 

17.00 za + Josefa Šutu

Čtvrtková adorace

18.30

Za živou rodinu, s prosbou o ochranu Panny Marie do dalších let;

Za Antonína Horáka, rodiče z obou stran a za živou rodinu Horákovou;

  14. červen

Pátek

10. týdne

v mezidobí

15.00 Domov Seniora

dantis

 

17.30

Na úmysl dárce

 

 

 

 

 

  19.30

za  Ludmilu  Čechovou, manžela, dceru, zetě a celou rodinu z obou stran.

Josefa  Morbitzera, rodiče  a celou  rodinu  Královu

  15. červen

Sobota

10. týdne

v mezidobí

14.00 pohřební

+ Vítězslava Thugendlieba

17.30 dantis

     

 

  

 16. červen

Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

 

8.30 za + sourozence a rodiče z obou stran, a na poděkování za 86 let života

10.00  za + manžela

a rodiče z obou stran

18.30

Za živé a + farníky.

7.00

Poděkování za 60 let společného života s Boží prosbou do dalších let

8.00

Za živé a + farníky.

 

9.30

za Marii a Vavřince Šímovy a zetě.

Emilii a Ignáce Bláhovy a jejich rodiče

0 views

Pořad bohoslužeb v týdnu od 3. června do 9. června 2019

by Lenka
  Hranice Ústí Střítež Jindřichov
    3. červen

Památka

sv. Karla Lwangy a druhů

 

8.00 Zdeňku Kozelkovou a manžela

 

15.30 /lázně/

dantis

 

 

   
   4. červen

Úterý

po 7. neděli velikonoční

8.00  + manžela, rodiče z obou stran, bratra, vnuka, živou rodinu

a ostatní duše v očistci

 

17.00

Za živou a + rod. Zábranskou a rodiny z obou stran

  18.30

Za Ludmilu a Vincence Šatánkovy, dva syny, snachu a vnuka;

Za Ferdinanda a Marii Šatánkovy a jejich rodiče

 
  5. červen

Památka

sv. Bonifáce

8.00 Za živé a + členy živého růžence 19.00

Za zemřelého manžela, rodiče, sourozence a živou rodinu

   

 

 

  6. červen

Čtvrtek

po 7. neděli velikonoční

8.00  za nenarozené děti a jejich rodiny

 

17.00 za pracovníky, vedení a klienty Charity,

  18.30

Za Miloslava Humplíka a rodiče

 

Čtvrtková adorace

 

 

  7. červen

Pátek

po 7. neděli velikonoční

 

 

 

17.30

Na poděkování P. Bohu za přijatá dobrodiní s prosbou o další pomoc

 

 

 

 

 

  19.30

za  Miloše  Čecha a rodiče.

Vavřince Šímu, manželku a dvoje  rodiče

 

 

  8. červen

Sobota

po 7. neděli velikonoční

13.30 nemocnice

dantis

 

17.30 za prarodiče Knopovy a živé a + potomky s jejich rodinami

     

 

  

 9. červen

Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

 

8.30 prosba o Boží ochranu a osvícení Duchem Svatým.

 

10.00  za živou a + rod. Hášovou, Boulovu a Sůslovu.

 

 

 

18.30

Za živé a + farníky

7.00

Za zemřelou rodinu Mánkovu Hanušovu

8.00

Za Emilii Mrkvovou,manžela,syna,snachu a živou rodinu;

Za Hanu Šváčkovou, živou a zemřelou rodinu

 

9.30

za  Josefa  Rýpara, manželku  a  syna.

Marii Mikulíkovou, manžela, syna, dceru a vnuka

 

3 views