Farnost Hranice na Moravě - Vítejte na webových stránkách římskokatolické farnosti Hranice, Ústí, Střítež nad Ludinou a Jindřichov u Hranic

Pořad bohoslužeb v týdnu od 24. 6. do 30. 6. 2019

 HraniceÚstíStřítežJindřichov
  24. červen

Slavnost Narození sv. Jana Křtitele

 

8.00 + Josefa Blažka, dvoje rodiče a živou rodinu

 

15.30 /lázně/

dantis

 

 

  
 25. červen

Úterý

12. týdne

v mezidobí

8.00 za ochranu a pomoc do dalších let pro celou rodinu

 

17.00

dantis

 18.30 Za Josefa Bílého, manželku, syna, Marii a Jaroslava Vojtěchovy a rodiče;

Za Josefa Mikulíka, manželku, dceru, syna a rodiče z obou stran

 
 26. červen

Středa

12. týdne

v mezidobí

8.00 za živou a + rod.19.00

Dantis

 

 

 

 

 

 

  27. červen

Čtvrtek

12. týdne

v mezidobí

8.00  ke cti Nejsv.Trojice, P.Marie, Judy Tadeáše, anděla Strážného, za pravnučky Nelu a Valentinu, rodinu a duše v očistci

 

17.00 Za rod. Hábovu, Smutnou a Šubertovu

 18.30

Za Josefa Jordána, manželku, dva syny, dceru, vnučku a rodiče z obou stran;

Za rodinu Šromovou, Aloise Kubicu, syna a vnuka

19.00

Čtvrtková adorace

 28. červen

Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

 

14.00 pohřební

+ Dobroslavu Skácelovou

15.00 Domov Seniora

dantis

 

 

17.30 Za + Jiřího Petraše, Marii Panákovou a jejich živou a + rod.

 

 

 

 

 

 19.30

za Ferdinanda a Marii Klimkovy rodiče

a sourozence

 29. červen

Slavnost

sv. Petra

a Pavla

13.30 nemocnice

dantis

 

 

 

17.30 za + z rod. Jandovy a živou rodinu

   

 

 

 30. červen

13. neděle

v mezidobí

 

8.30 za + rod. Zlámadovu

 

10.00 za + Jaromíra Vránu, rodiče a sestry

 

 

 

18.30

Za + syna Karla,

živou a + rodinu

10.00

Za živé a + farníky

8.30

Na poděkování Pánu Bohu za všechny dary a milosti, s pokornou prosbou o dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu

7.15

za  Aloise  Přikryla , živou  a zemřelou  rodinu  Přikrylovou,

živou  a zemřelou  rodinu  Vykovou  a Válkovou.

 

8 views

Pořad bohoslužeb v týdnu od 10. června do 16. června 2019

 HraniceÚstíStřítežJindřichov
  10. červen

Památka

Panny Marie, Matky církve

8.00 Za dar uzdravení dcery

 

15.30 /lázně/

dantis

 11. červen

Památka

sv. Barnabáše

8.00 Na poděkování P.Bohu a Neposkvrněné

P. Marii za pomoc duším

v očistci

17.00

Za + Marii Galjovou

 18.30

Za Annu Lévovou, bratra a rodiče;

Za Vojtěcha Sekaninu, rodiče, švagrovou a dva švagry;

 
 12. červen

Středa

10. týdne

v mezidobí

8.00 na poděkování za dobrodiní,

za živou a + rod. Křístkovou

19.00

Za zemřelého Vojtěcha a Marii Řehákovu, duše v očistci a živou rodinu

14.00 pohřební

+ Miladu Kahánkovou

 

17.30 Olšovec

dantis

 

 

 

  13. červen

Svátek Ježíše Krista, nejvyššího věčného kněze

8.00 dantis

 

17.00 za + Josefa Šutu

Čtvrtková adorace

18.30

Za živou rodinu, s prosbou o ochranu Panny Marie do dalších let;

Za Antonína Horáka, rodiče z obou stran a za živou rodinu Horákovou;

 14. červen

Pátek

10. týdne

v mezidobí

15.00 Domov Seniora

dantis

 

17.30

Na úmysl dárce

 

 

 

 

 

 19.30

za  Ludmilu  Čechovou, manžela, dceru, zetě a celou rodinu z obou stran.

Josefa  Morbitzera, rodiče  a celou  rodinu  Královu

 15. červen

Sobota

10. týdne

v mezidobí

14.00 pohřební

+ Vítězslava Thugendlieba

17.30 dantis

   

 

 

 16. červen

Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

 

8.30 za + sourozence a rodiče z obou stran, a na poděkování za 86 let života

10.00 za + manžela

a rodiče z obou stran

18.30

Za živé a + farníky.

7.00

Poděkování za 60 let společného života s Boží prosbou do dalších let

8.00

Za živé a + farníky.

 

9.30

za Marii a Vavřince Šímovy a zetě.

Emilii a Ignáce Bláhovy a jejich rodiče

0 views