Farnost Hranice na Moravě - Vítejte na webových stránkách římskokatolické farnosti Hranice, Ústí, Střítež nad Ludinou a Jindřichov u Hranic

Pořad bohoslužeb v týdnu od 20. do 26. května 2019

by Lenka
  Hranice Ústí Střítež Jindřichov
    20. květen

Památka sv. Klementa Marie Hofbauera

 

8.00

dantis

 

15.30 /lázně/

Dantis.

 

 

   
   21. květen

Úterý

po 5. neděli velikonoční

8.00  za zdraví a Boží požehnání v rodině.

 

17.00

Zda dobrodince farnosti

  18.30  Za Rudolfa a Marii Hapalovy, syna Václava, dceru Ludmilu, vnuka Václava a Josefa Kopřivu;

Za Augustina Kašpara, manželku, dceru, vnuka a rodiče

 
  22. květen

Středa

po 5. neděli velikonoční

8.00

Dantis.

19.00

Za zemřelého Jana Škrobalu a syna

   

 

 

  23. květen

Čtvrtek

po 5. neděli velikonoční

8.00  dantis

 

17.00

Dantis

  18.30  Za Josefa Čecha, manželku, bratra, rodiče z obou stran a živou rodinu;

Za Růženu Šustkovou, manžela, pravnuka Ondřeje

a zemřelý rodiny.

 19.30

Čtvrtková adorace

  24. květen

Pátek

po 5. neděli velikonoční

 

15.00 Domov Seniorů

Dantis.

 

17.30

Dantis.

 

 

 

 

 

  19.30

za Milana  Krále  rodiče a sourozence.

Otýlii Álkovou, manžela a sourozence  z obou  stran

  25. květen

Sobota

po 5. neděli velikonoční

13.00 o Boží požehnání na cestách pro motorkáře.

 

17.30 za + rodiče Boženu a Josefa Gadase a jejich + syna

     

 

26. květen

6. neděle velikonoční

8.30 za + rodinu.

10.00  za uzdravení syna Šimona, za + rodiče a prarodiče Strnadovy a za živou rodinu.

18.30

Za ochranu Panny Marie a Andělů Strážných pro dceru a syna

7.00

Za zemřelou Marii Lukášovu, manžela a živou rodinu.

9.30

Za Vlastu a Františka Čočkovy,sourozence a rodiče z obou stran;

Za Rudolfa Hapalu, manželku, dceru a syna

 

8.00

za Viléma Čecha, manželku, syna, bratra a zetě.

Antonína a Antonii Vinklerovy, syna Václava a dceru Ludmilu

 

1 view

Pořad bohoslužeb v týdnu od 3. do 19. května 2019

by Lenka
  Hranice Ústí Střítež Jindřichov
    13. květen

Pondělí

po 4. neděli velikonoční

 

8.00

za + manžela a dceru

 

15.30 /lázně/

dantis

 

 

   
   14. květen

Svátek

sv. Matěje

8.00  za rod. zemřelých sourozenců Oldřicha, Antonína, Františky a Marie, a rod. ostatních 5 sourozenců

17.00     za + Růženku Spišiakovou a syna, a živou rodinu

  18.30  Za Jana Šenka, rodiče a zemřelou rodinu, za Václava Foltase, bratra a rodiče;

Za  Dalibora a Danu Kozákovy.

 

Náboženství pro mládež a dospělé

 
  15. květen

Středa

po 4. neděli velikonoční

8.00

Za dar uzdravení dcery

19.30

Za zemřelého Karla Vykopala, manželku, syny a duše v očistci.

17.30 Olšovec – škola

dantis

 

 

 

  16. květen

Svátek sv. Jana Nepomuckého

8.00  za + rod. Rolincovy, Paličkovy, Nullovy a ostatní přibuzné.

17.00

dantis.

  18.30

Za rodinu Kotrlovou a Šmakalovou;

Za Martu Přehnilovou, manžela, dvoje rodiče a duše v očistci

 

 

  17. květen

Pátek

po 4. neděli velikonoční

15.00 Domov Seniorů

Dantis

17.30

dantis

 

 

 

 

 

  19.30

za Žofii Svatoňovou, manžela a rodiče, Aloise Biskupa, manželku, syny a vnuka.

  18. květen

Sobota

po 4. neděli velikonoční

13.30 nemocnice

Dantis

 17.30 za + manžela Jaroslava a rodiče Jana a Ludmilu Neplechovy.

     

 

19. květen

5. neděle velikonoční

8.30 za dobrodince farnosti

10.00  za živé a + farníky

18.30

dantis

11.15

Za živé a + farníky.

9.30

Za Cyrila Klumpara, sourozence a jejich rodiče;

Za Cyrila, Helenu, Josefa a Marii Klumparovy a za živou rodinu.

8.00

za Andělína Popa, manželku, 2 syny a sourozence. Marii a Vincence Královi, rodiče a sourozence z obou stran.

1 view

Zpívaný růženec – Horní újezd

by Lenka

Srdečně zveme nejen mládež na Zpívaný růženec do Horního újezdu. Začínáme mší svatou v 17 hodin a po skončení se můžete těšit na zpívaný růženec. Srdečně zvou animátoři mládeže :-).

1 view

Pořad bohoslužeb v týdnu od 6. května do 12. května 2019

by Lenka
  Hranice Ústí Střítež Jindřichov
    6. květen

Památka

sv. Jana Sarkandra

17.00

májová pobožnost

 

 

   
   7. květen

Úterý

po 3. neděli velikonoční

17.00

májová pobožnost

   
  8. květen

Středa

po 3. neděli velikonoční

17.00

májová pobožnost

   

 

 

  9. květen

Čtvrtek

po 3. neděli velikonoční

17.00

májová pobožnost

     

 

  10. květen

Pátek

po 3. neděli velikonoční

 

17.00

májová pobožnost

 

 

 

 

 

   
  11. květen

Sobota

po 3. neděli velikonoční

13.30 nemocnice

Dantis.

17.30   za Bohumila a Emila Zábranských, Rudolfa Nováka a rodiče z obou stran

     

 

  

 12. květen

4. neděle velikonoční

 

8.30 za + manžela, rodiče z obou stran, bratra, vnuka a za + rodinu.

10.00  na poděkování Panu Bohu z přijatá dobrodiní s prosbou o další péči.

18.30

za + Františka Vakalika, manželku a rodiče z obou stran

7.00

Za zemřelou Jaroslavu Ztratilovu, zemřelou rodinu Ztratilovu a Perutkovu.

9.30

Za Ivanu Vomastkovou a Josefa Hapalu;

Za Adolfa Čočka a rodiče

 

8.00

za Žofii Rýparovou, manžela a syna. Bernarda Balhárka, manželku, syna a rodiče z obou stran

 

3 views

Pořad bohoslužeb v týdnu od 29. dubna do 5. května 2019

by Lenka
  Hranice Ústí Střítež Jindřichov
    29. duben

Svátek sv. Kateřiny Sienské

8.30  za dceru, její rodinu a  vnučku

15.30 /Lazně/

dantis

 

 

 

   
   30. duben

Úterý

po 2. neděli velikonoční

8.00     za dobrodince farnosti

17.00 za všechny duše v očistci s prosbou o pomoc při zkouškách a zdraví dcery

14.00 pohřební  18.30

Za Josefa a Marii Tichánkovy, za Františka a Marii Horákovy, za Antonína Horáka a živou rodinu Horákovou

 
  1. květen

Středa

po 2. neděli velikonoční

8.00

za živé a + členy živého růžence

19.00

Za zemřelého Josefa Smolku, dvoje rodiče a živou rodinu

   

 

 

  2. květen

Památka

sv. Atanáše

8.00 za živou a + rodinu

13.00 pohřební

17.00

za pracovníky, vedení a klienty Charity

  18.30  dantis

 

Čtvrtková adorace

 

 

 

  3. květen

Svátek

sv. Filipa

a Jakuba

15.00  DS

dantis

17.30

za nenarozené děti a jejich rodiny

 

 

 

 

 

 

 

19.30  za P. Františka Adamce u příležitosti nedožitých 80 let a za ostatní duše v očistci

 

  4. květen

Sobota

po 2. neděli velikonoční

13.30 nemocnice

dantis

17.30   za + rodiče z obou stran, syna, sourozence a manžele Vavříkovy

7.30  pobožnost I. soboty

8.00

Za zemřelou Julii Žeravíkovou, manžela a sestru Jindřišku

   

 

  

 5. květen

3. neděle velikonoční

 

8.30 za Jana Dohnala, 2 manželky, 3 syny a 2 švagry

10.00  za + otce Jiřího, jeho rodiče a ostatní duše v očistci

18.30

Za + Josefa Vaculu, manželku a rod. Šivovu

7.00

Za zemřelou Drahomíru Kopřivovou, duše v očistci a živou rodinu

9.30

dantis

8.00

za Antonína Deutschera, rodiče a sourozence. Rudolfa Vinklera, manželku a zetě

 

0 views