Farnost Hranice na Moravě - Vítejte na webových stránkách římskokatolické farnosti Hranice, Ústí, Střítež nad Ludinou a Jindřichov u Hranic

Adorační den farnosti

by Lenka

ve středu 20. června máme od 9 do 16 hodin adorační den naší farnosti. Nejsv. svátost oltářní bude vystavena po mši sv. v 8 hodin.

4 views

Pouť do Mariazell

by Lenka

Farnost Hranice pořádá jednodenní pouť do MARIAZELL v Rakousku v sobotu 6. října 2018

  • odjezd z Hranic v brzkých ranních hodinách ze Šromotova nám.
  • cestou zpět návštěva kláštera GÖTTWEIG
  • návrat ve večerních hodinách tamtéž
  • přihlášky v kostele v sakristii nebo na faře
  • záloha 400,- Kč se vybírá při přihlášení

 Podrobnější informace budou dodány přihlášeným zájemcům při přihlášení

10 views

Noc kostelů 2018

by Lenka

kostel Stětí sv. Jana Křtitele (náměstí)

17:50 18:00 Zvony
Zahájení Noci kostelů 2017 vyzváněním zvonů.
18:00 19:00 Májová pobožnost
18:30 20:45 Stoupej k výšinám
Prohlídka kostelní věže
19:00 19:30 Hranický dětský pěvecký sbor
Koncert Hranického dětského pěveckého sboru, diriguje Petra Šeinerová
19:00 21:00 Charita Hranice
Prezentace činnosti ve farnosti v boní kapli P. Marie Bolestné.
19:30 20:00 Chrámem zní baroko
Pásmo barokní hudby –  skladby J. S. Bacha, G. F. Handela a D. Gabrielliho v podání smyčcového kvarteta a varhan.
20:00 20:30 Komorní sbor Cantabile
20:30 21:00 Malý večerní koncert
Známé melodie soudobé poulární a filmové hudby – např. z filmových trilogií Hobit a Pán prstenů nebo z filmu Jak vycvičit draka.
21:00 21:30 Hudba 17. stol. (varhany a smyčce)
21:30 22:00 Večerní adorace a požehnání městu

kostel Narození Panny Marie, tzv. Kostelíček

17:50 18:00 Zahájení Noci kostelů vyzváněním zvonů
18:00 19:00 Komentovaná prohlídka kostela , hřbitova a kaple sv Antonína z Padovy
Provází Jiří J.K. Nebeský
19:00 19:30 Chvilka hudby
Mariánské písně v podání varhaníka B. Zábranského
19:30 20:15 Komentovaná prohlídka kostela , hřbitova a kaple sv Antonína z Padovy
Provází Jiří J.K. Nebeský.
20:15 21:00 Chvilka hudby
21:00 21:30 Večerní komentovaná prohlídka se svíčkami
Provází Jiří J.K.Nebeský.
21:30 22:00 Závěrečná modlitba

kaple sv. Barbory, Kasárna generála Zahálky

17:00 18:00 Koncert klarinetového kvarteta Vojenské hudby Olomouc
18:00 19:00 Povídání o vojenských kaplanech, kapli sv. Barbory a společná modlitba
Máte možnost prohlédnout si jedinou původní vojenskou kapli v České republice. Tato kaple se nachází ve vojenském objektu.
61 views

1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ

by Lenka
  1. svaté přijímání dětí v  Hranicích bude  letos  v  neděli  3. 6. 2018 při  mši  svaté  v  10:00  hodin  ve  farním  kostele, v Ústí v neděli 10.6.2018.

Příprava   dětí   v   Hranicích  bude  probíhat  každé   pondělí  na  faře v 16:30 hodin.  První setkání je v  pondělí 19.2.2018  v  16:30  hodin  na faře.

Předpokladem je, že děti chodily aspoň 2 a  půl  roku  do  náboženství, chodí  v  neděli  na  mši  svatou  a  chtějí  do  náboženství  chodit  i  v  příštích  letech. Je   vhodné,  aby  děti  na  přípravu  doprovázeli  rodiče.   Bude  i  několik   setkání  pro  rodiče,  první  je  v   neděli   25.2.2018  v  16:30  hodin  na  faře  v  Hranicích

Jiří Doležel

1 view

HOVORY  O  VÍŘE

by Lenka

           Další „Hovory o víře“ budou v úterky  6.2., 20.2. a 13.3.2018 v 18:45  hodin  na   faře  ve  Stříteži.

V  Charitě  v  Hranicích  (v  kanceláři  na  Purgešově  1399)  budou  „Hovory  o  víře“  ve  středu  21. února  v  15:30  hodin.

0 views