Farnost Hranice na Moravě - Vítejte na webových stránkách římskokatolické farnosti Hranice, Ústí, Střítež nad Ludinou a Jindřichov u Hranic

Pořad bohoslužeb v týdnu od 14. ledna do 20. ledna 2019

by Lenka
  Hranice Ústí Střítež Jindřichov
    14. leden

Pondělí

1. týdne

v mezidobí

8.00    Za živou a + rod. Petrošovu a Panakovu

15.30 /Lázně/ dantis

 

 

   15. leden

Úterý

1. týdne

v mezidobí

8.00  Za Pavla Komínka, rodiče a sestru s rodinou

17.00 za + bratra Františka Žáka a za obrácení jeho rodiny

18.30

Za uzdravení duše i těla, a za živou rodinu;.

 
   16. leden

Středa

1. týdne

v mezidobí

8.00   

dantis.

19.00

dantis

 
   17. leden

Památka

sv. Antonína

8.00  za + Jana Zedka, manželku a rodiče z obou stran.

17.00  o potřebné milosti pro Marii Rolincovou, živou rod. a na pod. Judovi Tadeáši

 

 

 

18.30

Za Josefa Jordána, manželku, dva syny, dceru a vnučku;.

 

 

17.00

Čtvrtková adorace.

 

   18. leden

Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů

15.00 domov Seniorů/

dantis

17.30  za + Marii Vinklárkovou

16.30

za  Josefa  Balhárka, Karla a Ludmilu  Trochtovy, Ludmilu  Tymlovou  a duše  v očistci.

   19. leden

Sobota

1. týdne

v mezidobí

13.30 /nemocnice/

dantis.

17.30   dantis

     

 

 

   20. leden

2. neděle

v mezidobí

8.30    za + manžela, dceru a rodiče

10.00  za + manžela a rodiče z obou stran

18.30 za živé a + farníky.

7.00

dantis

9.30

Za Vlastimila Mlčáka, rodiče z obou stran a živou rodinu; Za Annu a Františka Kostkovy, sourozence a živou rodinu;.

8.00

za Milana Krále, rodiče a sourozence.Jana Alku, manželku a sourozence z obou stran.

 

0 views

Pořad bohoslužeb v týdnu od 7. ledna 2019 do 13 ledna 2019

  Hranice Ústí Střítež Jindřichov
      7. leden Pondělí po Zjevení Páně     8.00    Za členy živého růžence   15.30 /Lázně/ dantis        
leden
Úterý po Zjevení Páně
8.00  Za + manželku Marii Šátankovou a rodinu  
17.00 za + babičku Honkovou a maminku Janu Honkovou
  18.30 Za Anežku Šváčkovou, manžela, dceru, vnuka a rodiče;  
leden
Středa po Zjevení Páně
8.00    za + z rod. Kostkovy 19.00        
    10. leden Čtvrtek po Zjevení Páně 8.00  za dar uzdravení dcery  
17.00  za Karolinu Sekaninovou a její rodinu  
      18.30 Za Zdeňka Šustka;   Čtvrtková adorace    
leden Pátek po Zjevení Páně 15.00 domov Seniorů/ dantis  
17.30  za rod. Vanduchovu Sterkovu, živou a + rod. Kucharčíkovu
    16.30 za  Josefa  Balhárka, Karla a Ludmilu  Trochtovy,  Ludmilu  Tymlovou  
   12. leden Sobota po Zjevení Páně 13.30/nemocnice/ dantis  
17.30   za + Petra Zezulu
       
      13 leden Svátek Křtu Páně           8.30    za + tatínka a dědečka  
10.00  za + manžela a rodiče Dujkovy a Palatovy, živé a + z rod.       18.30 dantis
7.00   9.30  Za Vlastimila Mlčáka, rodiče z obou stran a živou rodinu; Za Annu a Františka Kostkovy, sourozence a živou rodinu; 8.00 za Milana Krále, rodiče a sourozence.  Jana Alku, manželku a sourozence z obou stran  
2 views

Pořad bohoslužeb v týdnu od 31. prosince 2018 do 6. ledna 2019

by Lenka
  Hranice Ústí Střítež Jindřichov
      31. prosinec

Sedmý den v oktávu Narození Páně

16.30

Na poděkování Pánu Bohu za uplynulý rok

18.00

Poděkování za živou rodinu s prosbou o zdraví pro živou rodinu

18.00

Za živé a + farníky

 

16.30

Za ++ na které jsme vzpomínali během zádušního oktávu

1.  leden

Slavnost Matky Boží, Panny Marie

8.30  Za + rodiče Smolkovy

10.00  za živé a + farníky

18.30 na úmysl dárce

7.00

Na poděkování za dar zdraví

9.30

Za Boženu Machancovou, manžela,dcery Jaroslavu a Marii a zetě;

Za Žofii Humplíkovou, manžela,syna a sestry;

8.00

za Františka  Prokeše, rodiče  a sourozence.

Marii Tománkovou,syna, živou  a zemřelou  rodinu  Prokešovou

    2. leden

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského

8.00   

za Vlastu Minaříkovou a její + rodinu

19.00

Za zemřelého Karla Bližňáka, syna a živou rodinu

 

 

 
    3. leden

Čtvrtek po oktávu Narození Páně

8.00   ke cti Nejsv.Trojice, Panny Marie, Judy Tadeáše a Anděla Strážného, za rodinu

17.00  za + manžela Augustina, ++ rod. Avenariusovou, Berezovu

Čtvrtková adorace

 

 

 

15.00 pohřební

Za + Pavla Míka

 
    4. leden

Pátek po oktávu Narození Páně

15.00 domov Seniorů/

dantis

17.30  za Charitu,  vedení, pracovníky a klienty Charity

14.00 pohřební

Za + Jana Škrobala

16.30

za Adolfa Rýpara manželku, dceru, 2 zetě

 

   5. leden

Sobota po oktávu Narození Páně

13.30 /nemocnice/

dantis

17.30   za nenarozené děti a jejich rodiny

pobožnost I. soboty

8.00

Za zemřelou Marii Řehákovu, manžela, snachu, vnuka a živou rodinu.

   

 

  

   6. leden

Slavnost Zjevení Páně

 

 

8.30    za + bratra, manželku, dvoje rodiče a živou rodinu

10.00  za živou a + rod. Kludávovu

18.30 za + manžela, rodiče z obou stran a dar zdraví pro živou rodinu.

7.00

Za zemřelého Ladislava Lukáše, manželku, dvoje rodiče a živou rodinu.

9.30

Za Martina Rödera, zemřelou rodinu Röderovou a Svačinovou;

Za živou rodinu Röderovou;

8.00

za Miloše Čecha, rodiče a P. Františka Adamce

Zdenku  Votroubkovou, otce

 

5 views

Pořad bohoslužeb v týdnu od 17. prosince do 23. prosince 2018

by Lenka
  Hranice Ústí Střítež Jindřichov
      17. prosinec

Pondělí

po 3. neděli adventní

8.00  za rodinu Habovu, Smutnou a Šubertovu

 

15.30    /Lázně/

Dantis

18.30

Za zemřelé, na které jsme vzpomínali během zádušního oktávu

    18. prosinec

Úterý

po 3. neděli adventní

8.00  Za + manžela, syna, rodiče z obou stran a sestru, prababičky z obou stran

17.00 ke cti Judy Tadeáše, za živou a + rod. s prosbou o pomoc

18.30

dantis

17.00

Za Petra Šatánka, zemřelý rod a za dar zdraví;

 

    19. prosinec

Středa

po 3. neděli adventní

8.00    dantis 18.30

za zemřelou Zuzanu Zbyhlejovu, manžela, rodiče z obou stran a živou rodinu

 

 

 
    20. prosinec

Čtvrtek

po 3. neděli adventní

8.00   za + Bernarda a Jarmilu Balhárkovi, dvoje rodiče, syna a zetě

17.00    dantis

 

 

 

 

17.00

Za Libuši Konečnou, manžela, syna, zetě,

za Josefa Čecha a živou rodinu;

Za Marii a Arnošta Okáčovy, syna a živou rod.

 

18.30

Čtvrtková adorace

    21. prosinec

Pátek

po 3. neděli adventní

 

15.00 domov Seniorů/

dantis

 

17.30  za Charitu, vedení a klienty

  17.00

Za Karla Šváčka, manželku, dceru, vnuka  a živou rodinu;

16.00

za    Ladislava  a  Janu  Prokešovy, rodiče  a  sourozence  z obou  stran.

 

   22. prosinec

Sobota

po 3. neděli adventní

13.30 /nemocnice/

dantis

 

17.30   za + babičku Zdeňku Honkovou

 

 

   

 

  

   23. prosinec

4. neděle adventní

 

 

8.30    za + manželku, rodiče z obou stran a ostatní příbuzné, a za dar zdraví k 95 narozeninám

10.00  dantis

 18.30 na živé a + farníky

7.00

Na poděkování za milosti a živou rodinu.

8.00

Za Aloise Kubicu, rodiče, bratra, za Ludmilu Kubicovou  a Aloise Hradila;

9.30

za  Bohuslavu

Ballerovou,

sestru  a rodiče

z obou  stran.

 

2 views

Pořad bohoslužeb v týdnu od 10. do 16. prosince 2018

by Lenka
  Hranice Ústí Střítež Jindřichov
      10. prosinec

Pondělí

po 2. neděli adventní

8.00  za rodiče Dvorské a dceru Alenu

15.30    /Lázně/

Dantis

    11. prosinec

Úterý

po 2. neděli adventní

8.00  Za + rodiče Zábranské, manželku, 2 bratry a sestru

17.00 za rod. Bartmanovu, Petrželkovu, Špičákovu a + Františka

17.00

Za Karla Mikulíka , rodiče a duše v očistci;

 

    12. prosinec

Středa

po 2. neděli adventní

8.00    za + Zdeňku Vahalíkovu, manžela a rodiče 19.00

za zemřelého Jaroslava Stratila

 

 

 
    13. prosinec

Památka

sv. Lucie

8.00   dantis

17.00    ke cti Judy Tadeáše, za živou rodinu s prosbou o pomoc

Čtvrtková adorace

 

 

 

17.00

Za Karla Orsága, živou rodinu Orságovou a za Cyrilku Langerovou;

 

 

 
    14. prosinec

Památka

sv. Jana od Kříže

15.00 domov Seniorů/

dantis

17.30  za dar uzdravení dcery

  17.00

Za zemřelé, které jsme vzpomínali během zádušního oktávu

16.00

Za Ferdinanda Krečmera, manželku, syna a snachu

Karla Popa,

rodiče a bratra

   15. prosinec

Sobota

po 2. neděli adventní

13.30 /nemocnice/

dantis

17.30   za + Otylii a Karla Kopečné, jejich rodiče s prosbou o další ochranu živé rodiny

 

 

   

 

 

   16. prosinec

3. neděle adventní

8.30    za rodiče z obou stran, bratry a sestry

10.00  za rodiče Foltasovy, syna a dceru

18.30 na vlastní úmysl

7.00

za zemřelou Anežku Paličkovou, manžela a dvoje rodiče

8.00

Za Bohuslavu Klumparovou,

živou a zemřelou rodinu;

 

9.30

za  Marii Adamcovou, manžela, dcery  a  rodiče.

Jaromíra  Blahu, Vavřince  Šímu a  jejich  rodiny.

 

 

1 view