Farnost Hranice na Moravě - Vítejte na webových stránkách římskokatolické farnosti Hranice, Ústí, Střítež nad Ludinou a Jindřichov u Hranic

Pořad bohoslužeb v týdnu od 22. dubna do 28. dubna 2019

by Lenka
  Hranice Ústí Střítež Jindřichov
    22. duben

Pondělí

v oktávu velikonočním

 

8.30 za + manžela, sestru a rodiče z obou stran

18.30

Za živé a + farníky

 

7.00

za živé a + farníky

 8.00

Za + Ludmilu Kubicovou a rodiče Hapalovy

9.30

za + Josefa Balhárka a rodiče z obou stran.

   23. duben

Úterý

v oktávu velikonočním

8.00     za + Ludmilu Vinklerovou a manžela

17.00 za + rodiče Zdeňku a Čestmíra Vacíkovy a jejich syna Čestmíra

   18.30

Za Janu Mikulíkovou, manžela a švagrovou;

Za Štěpánku Bílou, syna, vnuka a rodiče

 
  24. duben

Středa

v oktávu velikonočním

8.00

za dar zdraví a Boží požehnání pro celou

+ rodinu

19.00

Za zemřelé rodiče Mánkovy, sourozence, děti a živou rodinu

17.30  Olšovec – škola

dantis

 

 

 

  25. duben

Čtvrtek

v oktávu velikonočním

8.00 za dožitých 80 let a celou živou a + rodinu z obou stran

17.00

za děti a jejich rodiny

19.00

Čtvrtková adorace

 

18.30

Za Anežku Lévovou, manžela, zetě a sourozence; Za Marii Puszynskou, rodiče a bratra;

 

 

  26. duben

Pátek

v oktávu velikonočním

15.00  DS

Za živé a + farníky

17.30

za dar zdraví pro rodinu

19.30   Za + Ludmilu

a Františka Vinklerovy, rodiče a sourozence Metoděje Humplíka, rodiče a zetě

 

 

  27. duben

Sobota

v oktávu velikonočním

13.30 nemocnice

dantis

17.30

za dceru, její rodinu, vnuka a vnučku

 

 

   

 

  

 28. duben

2 neděle velikonoční

Svátek Božího milosrdenství

8.30  za + manžela, snahu a živou rodinu

10.00  za + Ladislava Ličmana a živou rodinu

18.30

za Marii a Josefa Otahalovy a živou a + rodinu

7.00

Za zemřelého Mariána Horáka, duše v očistci a živou rodinu

8.15

Za Marii Sekaninovou, dvoje rodiče, sestru s manželem a živou rodinu; Za Věru a Karla Šváčkovy a za pomoc Panny Marie v nesnázích

9.30

za + Ladislava Biskupa, syna, rodiče a bratra Adolfa Haitla, manželku, syna a snachu

0 views

Pořad bohoslužeb v týdnu od 15. dubna do 21. dubna 2019

by Lenka
  Hranice Ústí Střítež Jindřichov
    15. duben

Pondělí

Svatého týdne

 

8.00   Adélku Kučerovou a matku

15.30 /Lázně/

   Za + manžela, rodiče, dvoje stařečky a živou rodinu.

 

 
   16. duben

Úterý

Svatého týdne

8.00

Za + maminku Marii Glasovou a prarodiče z obou stran

17.00 za potřebné milosti pro p.  Stejskalovou

 18.30

Za Jarmilu Pajdlovou

a živou rodinu

Za Annu a Miroslava Sovovy, rodiče, za Marii a Václava Sovovy.

 
  17. duben

Středa

Svatého týdne

8.00

za + Ladislava Chaba v 7. výročí úmrtí, rod. Chabovu, Smutnou

a Šubertovu.

19.00

dantis

 

   

 

 

  18. duben

Zelený Čtvrtek

                                          18.00 za + Karla

Paličku,

živou a + rodinu

 

 

 

18.00

Za Jana Popa, manželku, bratra, rodiče

Za Josefa Mynáře, manželku, dceru, bratra.

16.30

za Josefa Balhárka, rodiče a duše v očistci Marii Mikulíkovou,

2 manžely a děti.

 

  19. duben

Velký Pátek

18.00 

obřady Velkého Pátku.

 

 

18.00

Obřady Velkého Pátku

16.30

Obřady Velkého Pátku

  20. duben

Bílá Sobota

21.00  

+ Marii

18.30

Za Hermínu Šafářovou, manžela, rodiče, sourozence a zetě Vladislava Nuzíka

Za Edmunda Humplíka, manželku, syna, dva zetě a bratry.

20.30

za živou a zemřelou rodinu Královu

a Vykovu.

 

 21. duben

Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

8.30  za všechny pracovníky oddělení ARO a interny E.

10.00  za + manžela Františka Bagara a živou rodinu.

18.30 za + syna Petra

a živou rodinu

7.00

Dantis.

8.00

Za živé a + farníky

9.30

za Jana Prokeše, 2 manželky, děti, rodiče a vnuky.

živou a zemřelou rodinu Prokešovu, Přikrylovu a Zdráhalovu

4 views

Pořad bohoslužeb v týdnu od 8. dubna do 14. dubna 2019

by Lenka
  Hranice Ústí Střítež Jindřichov
    8. duben

Pondělí

po 5. neděli postní

 

15.30 /Lázně/

             za duše v očistci

17.30    dantis.

 

 
   9. duben

Úterý

po 5. neděli postní

 

 

17.30 1/O pomoc duší v očistci při zkouškách a za duše v očistci

2/ dantis.

 
  10. duben

Středa

po 5. neděli postní

 

17.30 1/ za + rodiče Hašovy a 2 vnuky.

2/ + Aloize

 

 

   

 

 

  11. duben

Čtvrtek

po 5. neděli postní

8.00                                                                         Za obracení hříšníků

 

17.30  na poděkování

P. Bohu za 90 let života

a za dar obrácení.

 

 

 

18.30     Za Karla Jordána, zemřelou rodinu Jordánovou, Václava Kmenta, manželku, dva zetě, zemřelou rodinu Kmetovou;

Za živou rodinu

 

 

  12. duben

Pátek

po 5. neděli postní

15.00 domov Seniorů/

Na vlastní úmysl.

 

17.30  za + manžela

a živou rodinu.

 

 

 

19.00

dantis

16.30

za Josefa Šatánka, manželku,

syna a sourozence

 

 

  13. duben

Sobota

po 5. neděli postní

13.30 /nemocnice/

+ Joannu

17.30  za + tatínka, prarodiče, Annu a Boženu Vašičkovy.

 

 

   
  

 14. duben

Květná  neděle

 

8.30  + rodiny Jaškovy a Šváčkovy.

10.00  za živé a + farníky.

18.30 za + kmotřence Pavla Híkla a za obrácení jeho rodiny

7.00

dantis.

8.00

Za Miloslava a Annu Lévovy, syna a rodiče z obou stran;

Za Jiřího Juráně, rodiče a duše v očistci

9.30

za Marii Balhárkovou, manžela, rodiče, syna a zetě.

Josefa  Konečného, manželku, rodiče, zetě  a sourozence

 

7 views

Pořad bohoslužeb v týdnu od 1. dubna do 7. dubna 2019

by Lenka

 

  Hranice Ústí Střítež Jindřichov
    1. duben

Pondělí

po 4. neděli postní

8.00    za Jindřicha Mynaříka, bratra

a + rodinu.

13.00 pohřební

+ P. Mácu.

 

15.30 /Lázně/

             za duše v očistci

 
   2. duben

Úterý

po 4. neděli postní

8.00 za dvoje rodiče a + rodinu.

17.00 Za živou a + rodinu Krejčiříkovu, Majerovu, Slováčkovu a Panákovu.

18.30    Za Jana Léva, manželku, syna, rodiče z obou stran a živou rodinu

Za Toníka Konečného, rodiče, Gustu, Libora a živou rodinu

 
   3. duben

Středa

po 4. neděli postní

8.00   

Za živé a + členy živého růžence.

19.00

dantis

   

 

 

   4. duben

Čtvrtek

po 4. neděli postní

8.00                                                                  Za dar uzdravení dcery

17.00  za pracovníky a vedení Charity a klienty

 

 

 

18.30  Za Josefa Jordána, dceru Ivu a zemřelou rodinu z obou stran

Za Josefa Šatánka, rodiče Šatánkovy a Dokoupilovy.

Čtvrtková adorace

 

 

   5. duben

Pátek

po 4. neděli postní

15.00 domov Seniorů/

Na úmysl dárce

17.30  za nenarozené děti a jejich rodiny

16.30

na poděkování za 30, 50 a70 let života s prosbou o Boží ochranu do dalších let.

 

   6. duben

Sobota

po 4. neděli postní

13.30 /nemocnice/

Dantis.

17.30  za živou a + rodinu Svobodovu, Slaninovu a Rošlapilovu

7.30

pobožnost I. soboty

   
  

  7. duben

5. neděle

postní

 

8.30  + rodiče, syna Michala a živou a + rodinu

10.00  za + Ladislava a Ludmilu Derichovy, živou a + rodinu

18.30 za + Jaroslava Kubíka, manželku a rodiče z obou stran.

7.00

dantis

8.00

Za Václava Kmenta, manželku, dva zetě a duše v očistci

Za Marii a Františka Efefantovy, živou a zemřelou rodinu.

9.30

za Jaroslava Dröheslera, dceru a rodiče

Annu Haitlovu, manžela, rodiče a sourozence. Adolfa Haitla, manželku, rodiče a bratra.

Křížové cesty v kostele v Hranicích vždy v pátek v 17 hodin a v neděli v 18 hodin

4 views

Pořad bohoslužeb v týdnu od 25. do 31. března 2019

by Lenka
  Hranice Ústí Střítež Jindřichov
    25. březen

Slavnost Zvěstování Páně

8.00    na úmysl dárce

 

15.30 /Lázně/

             za živé a + farníky

 
   26. březen

Úterý

po 3. neděli postní

8.00 za Marcelu Peterovou a matku

 

17.00 Za + rodiče, děti a vnuky

18.30

Na poděkování za dožitá léta s prosbou o dar víry a obrácení rodiny;

 
   27. březen

Středa

po 3. neděli postní

8.00   

Za + Marii Čechovou

a rodiče

19.00

dantis

   

 

 

   28. březen

Čtvrtek

po 3. neděli postní

8.00                                      Za + Aloise

17.00  dantis

 

 

 

18.30

Za Marii Röderovou, manžela, sourozence a dvoje rodiče;

 

 

   29. březen

Pátek

po 3. neděli postní

15.00 domov Seniorů/

Na úmysl dárce

17.30  za + Adélu Širkovou, jejího manžela a kamarádku Janu

16.30

za  Olinku  Hynčicovou, živou  a  + rodinu

Klimkovou,

Hynčicovou

a Remešovou

 

   30. březen

Sobota

po 3. neděli postní

13.30 /nemocnice/

za  + Eugena

 

17.30  za Jaromíra Hynčicu a živou a + rodinu

     
  

  31. březen

4. neděle

postní

 

8.30  + Františka Rippera

a celou rodinu

 

10.00  za + Miladu Kadlusovou

 

18.30 za živé a + farníky

7.00

dantis

9.30

Za Františku Jordánovou, manžela, dva syny, dceru, vnučku a rodiče z obou stran;

Za Marii Kmentovou, manžela, dva zetě a rodiče z obou stran;

8.00

za  Bernarda  Balhárka, manželku  a syna.

Josefa Sedláka rodiče a sourozence.

 

Křížové cesty v kostele v Hranicích vždy v pátek v 17 hodin a v neděli v 18 hodin

1 view