Farnost Hranice na Moravě - Vítejte na webových stránkách římskokatolické farnosti Hranice, Ústí, Střítež nad Ludinou a Jindřichov u Hranic

Pořad bohoslužeb v týdnu od 12. listopadu do 18. listopadu 2018

by Lenka
  Hranice Ústí Střítež Jindřichov
      12. listopad

Památka

sv. Josafata

8.00   dantis

15.30    /Lázně/

Za + bratra a švagrovou, dvoje rodiče

    13. listopad

Památka

sv. Anežky České

8.00  Za +Karla Zábranského, Štěpánku Pastorkovou a Františka Močičku

17.00 za živou rodinu,

Marii Rolincovou s prosbou o pomoc

18.30

Za Helenu Snášelovou, Ludmilu Havlíčkovou, Marii Štěpánkovou a Annu Žáčkovou;

    14. listopad

Středa

32. týdne

v mezidobí

8.00    na poděkování za Boží pomoc a požehnání a + tatínka 19.00

dantis

 

 

 
    15. listopad

Čtvrtek

32. týdne

v mezidobí

8.00   Za + rodiče Šenkeříkovy

17.00    za + manžela, živou rodinu a + rod. z obou stran

Čtvrtková adorace

 

 

 

18.30

Za živou rodinu a uzdravení vztahů;

 

 

 

 

    16. listopad

Pátek

32. týdne v mezidobí

 

15.00 /domov Seniorů/

dantis

17.30  za Charitu, za vedení a klienty

    16.30

za Annu Hercíkovou, manžela, syna a snachu.

Ludmilu Hruškovou, manžela, syna a rodiče z obou stran.

 

   17. listopad

Památka

sv. Alžběty Uherské

13.30 /nemocnice/

Za těžce nemocnou osobu

17.30   za + manžela, rodiče a dar zdraví pro živou rodinu

 

 

   18. listopad

 

33. neděle

v mezidobí

 

 

8.30    za syna

a živou a + rodinu

10.00   na přímluvu Panny Marie za ochranu a Boží pomoc pro živou rodinu

18.30 Za živé a + farníky

7.00

Dantis

9.30

Za živou rodinu a uzdravení vztahů;

 

8.00

za Viléma Čecha, manželku,

syna a vnučku.

Ludmilu Droheslerovou, manžela, syna a vnučku.

 

1 view

Pořad bohoslužeb v týdnu od 5. listopadu do 11. listopadu 2018

by Lenka
  Hranice Ústí Střítež Jindřichov
      5. listopad

Pondělí

31. týdne

v mezidobí

8.00  + Jiřího Rýpara, živou a + rodinu

15.30    /Lázně/

Dantis

     
    6. listopad

Úterý

31. týdne

v mezidobí

8.00  Za Milenu Masaříkovou a rodinu Hýžovu

17.00 za rod. Bočkovu, Bylinkovu, Kubínovu

a + syna Vlastimila

  18.30

Za Josefa a Zdenu Šatánkovy a  za Jana a Marii Dokoupilovy;

Za Jana Míka, rodiče a celou zemřelou rodinu;

 
    7. listopad

Středa

31. týdne

v mezidobí

8.00 za živé a + členy živého růžence 19.00

dantis

 

 

 
    8. listopad

Čtvrtek

31. týdne

v mezidobí

8.00   Za + rodiče Vinklerovy a Hašovy

17.00  za + bratra, švagrovou a dvoje rodiče

 

 

 

18.30   Za Františka Machance, manželku, dcery a zetě, za Edmunda Humplíka, manželku, syna, dva zetě a bratry;

Čtvrtková adorace

 

 

    9. listopad

Svátek Posvěcení lateránské baziliky

 

15.00 /domov Seniorů/

dantis

17.30  za dar uzdravení dcery

    16.30

za Ludmilu a Františka Vinklerovy, Metoděje Humplíka, rodiče, a zetě.

   10. listopad

Památka

sv. Lva Velikého

17.30

za + Karola Hercega, Katerínu Stahovou a manžele

     

 

   11. listopad

 

32. neděle

v mezidobí

8.30  za živé a + farníky

10.00   za + manžela Stanislava, rodiče z obou stran, vnuka Evžena a živou rodinu

18.30 Za živé a + farníky

7.00

Dantis

9.30

Za Viléma Schönweitze, rodiče, bratra, vnuka a duše v očistci;

Za Bohdana Bílého, kmotřičku Jarmilu, a za Bedřicha Šortnera

a ++ rodiče

8.00

za Cyrila Hercíka, manželku, syna, zetě. Živou a zemřelou rodinu

Hercíkovu, Jílkovu a Saidlerovu.

 

 

 

0 views

Pořad bohoslužeb v týdnu od 1. října do 7. října 2018

by Lenka
  Hranice Ústí Střítež Jindřichov
      1. říjen

Památka

sv. Terezie od Dítěte Ježíše

8.00

Za živou a + rod. Šehatovu

15.30    /Lázně/

Dantis

    2. říjen

Památka svatých andělů strážných

8.00

Za rod. Pitronovu

17.00

Na poděkování za dar života a další pomoc a ochranu P. Marie

18.30

Za Marii Kmentovou, manžela, dva zetě a rodiče z obou stran;

Za Marii Lévovou, manžela a živou rodinu;

    3. říjen

STŘEDA

26. týdne

v mezidobí

8.00

Za živé a + členy živého růžence

 

19.00

Dantis

 

 

    4. říjen

ČTVRTEK

Památka

sv. Františka

z Assisi

8.00

Za + dědečka Vojtěcha

a živou rodinu

17.00

Za + rodiče Strakovy a rod. Cvakovu

 

 

18.30

Za P. Františka Adamce a ostatní zemřelé kněze, kteří působili v naší farnosti, a za dorost kněžský;

čtvrtková adorace

    5. říjen

PÁTEK

26. týdne

v mezidobí

 

15.00 /domov Seniorů/

dantis

17.30

Za nenarozené děti jejich rodiny a týrané děti

7.00

dantis

 

 

 

 

 

 

 

19.30

za Karla Šváčka, manželku sourozence a rodiče a duše v očistci Ferdinanda Klimka, manželku, syna a rodiče z obou stran

 

   6. říjen

Sobota

26. týdne

v mezidobí

 

17.30

Za rod. Dvořákovu, Vinklerovu a Hynčicovu

 

 

7.30

Pobožnost I. soboty

8.00

dantis

 

 

   7. říjen

 

27. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

 

 

 

 

 

8.30

Na poděkování za 70 let života a ochranu P. Marie a děti s rodinami

10.00

Za + manžela a živou rodinu

18.30

Za + rod. Kulštrunkovou a Ponocnou

7.00

Dantis

8.00

Za Vlastu a Františka Čočkovy a rodiče z obou stran;

Za Františka Klumpara, manželku a syna;

 

 

 

9.30

za Karla Šváčka, manželku sourozence a rodiče a duše v očistci

Ferdinanda Klimka, manželku, syna a rodiče z obou stran

 

1 view

POŘAD BOHOSLUŽEB HRANICE od 13. 5. 2018 do 20. 5. 2018

by Lenka
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužby
Ne

13.5.

 

7. NEDĚLE

VELIKONOČNÍ

8,30 Za zemřelou rodinu Sandovu, za dceru a její rodinu, za všechny členy, kteří zemřeli a za duše v očistci.
10,00 Za zemřelé rodiče, sourozence a pravnučku.
18,30 Za zemřelého Františka Vahalíka, manželku a rodiče z obou stran.
 

Po

14.5.

                                      lázně

Svátek

SV. MATĚJE,

APOŠTOLA

 

15,30 Za zemřelé rodiče a prarodiče.
18,00 Za zemřelou Ludmilu Zatloukalovou a duše v očistci.
Út

15.5.

  7,00 Za zemřelé rodiče Andělu a Rudolfa Vašíčkovy a duše v očistci.
St

16.5.

Svátek

SV. JANA NEPOMUCKÉHO,

KNĚZE A MUČEDNÍKA

8,00 Za zemřelého manžela, dceru a duše v očistci.
Čt

17.5.

8,00 Za Vojtěcha Sekaninu, rodiče, dva švagry a švagrovou.
18,00 Za zemřelého manžela, jeho rodiče a sourozence.

18.5.

 

 

8,00 Za zemřelou Boženu Hanákovu, živou a zemřelou rodinu Hanákovu a Možných.
So

19.5.

                          motomše

 

                         nemocnice

 

 

13,00 Za všechny motorkáře a zemřelého Václava Randýska.
13,30 Za nemocné manžele.
16,30 Za Bohumilu a Emila Zábranských, jejich rodiče a Rudolfa Nováka.
Ne

20.5.

 

 

Slavnost

SESLÁNÍ DUCHA

SVATÉHO

 

Sbírka na církevní

školy v diecézi

8,30 Za zemřelou Annu a Jaroslava Braunsteinovy, dceru Bibianu, za rodiče a sourozence z obou stran.
10,00 Za zemřelé rodiče, sestru a pravnučku.
18,30 Za rodinu Otáhalovu a Hašovu.

 

Májové pobožnosti se budou konat každý večer v 18,00 hod., nebo po večerní Mši svaté.

0 views