Farnost Hranice na Moravě - Vítejte na webových stránkách římskokatolické farnosti Hranice, Ústí, Střítež nad Ludinou a Jindřichov u Hranic

CENTRUM PRO RODINU JITŘENKA HRANICE

AKTUÁLNĚ

Jsme děkanátní pobočka olomouckého Centra pro rodinný život. Naším hlavním posláním je podpora rodiny, upevňování manželských a rodinných vztahů, zvyšování rodičovských kompetencí a výchova dětí a mládeže ke stabilním partnerským vztahům a zodpovědnému rodičovství. K tomu patří i podpora rodiny a hájení jejich potřeb ve společnosti. Podporujeme také úctu k životu a důstojný život od početí do přirozené smrti.

Na podporu děkanátního CPR vzniklo v roce 2008 o. s., nyní zapsaný spolek – Centrum pro rodinu Jitřenka z. s.

Naše aktivity se konají:

 • v Hranicích (fara, Městaká knihovna, stacionář Archa, DDM…)
 • v Lipníku nad Bečvou (fara, Městská knihovna, Charita…)
 • naše programy můžeme nabídnout i vaší farnosti ,případně vám můžeme pomoci se založením klubu maminek, manželského společenství nebo setkávání Hnutí modliteb matek 

Jak nás můžete podpořit? 

 • stát se členem našeho spolku (CPR Jitřenka)
 • sponzorským darem (můžeme vystavit potvrzení o daru)
 • modlitbou
 • účastí na našich akcích

NABÍDKA NAŠICH PROGRAMŮ

KLUBY MAMINEK s malými dětmi:

scházíme se v pondělí a ve středu dopoledne od 8:30 do 12 hodin na faře v Hranicích. V pondělí se mohou maminky připojit k modlitbám matek, ve středu se mohou účastnit krátkých besed na různá témata. V klubu si společně povídáme, hrajeme si, tvoříme, zpíváme, společně si opakujeme různé říkanky, hrajeme maňáskové divadlo. Během modliteb jsou děti, které vydrží bez maminky, v herně s hlídací tetou.

Jednou měsíčně se v úterý od 16 hodin koná odpolední klub rodičů s minikatechezí.

SPOLEČENSTVÍ:

 • každou sudou středu se od 17 hodin schází ženy k odpoledním modlitbám matek. Maminky s malými dětmi se mohou připojit k modlícím se matkám v pondělním klubu mainek.
 • jednou měsíčně v úterý se od 16 hodin schází ženy k modlitbám manželek.
 • jednou měsíčně v úterý je od 17 hodin Kavárnička s biblickými tanci, což je modlitba gesty
 • jednou měsíčně se schází na faře společenství manželů

OSTATNÍ PROGRAMY:

dále nabízíme různé besedy, vzdělávací kurzy, sebepoznávací semináře, semináře o vztazích, o výchově, besedy ve školách, tvořivé programy, příměstské tábory…

Podrobnosti o našich akcích a aktivitách naleznete na našem webu http://hranice.dcpr.cz/