Farnost Hranice na Moravě - Vítejte na webových stránkách římskokatolické farnosti Hranice, Ústí, Střítež nad Ludinou a Jindřichov u Hranic

Výlet s dětmi z náboženství

by Lenka

Výlet s dětmi z náboženství.

Ve středu 21.června 2017 jsme s dětmi ze škol v Hranicích, Ústí, Stříteže a Jindřichova, které v tomto školním roce navštěvovaly náboženství, vyjeli na výlet. Cílem našeho putování bylo poutní místo Provodov a lázně Luhačovice. Již v autobuse jsme nacvičili písničky ke mši svaté. 50 dětí nadšeně zpívalo.  V Provodově jsme při mši svaté poděkovali za uplynulý školní rok a vyprošovali si požehnání a ochranu a prázdniny. Mši svatou sloužili Otec Jiří a Jaroslav a u oltáře přisluhovalo  10 ministrantů.  Po mši svaté a svačince v krásné přírodě jsme jeli do Luhačovic. Zde nás očekával P. Stanislav Trčka, který sloužil jako kaplan i v Hranicích. Ukázal nám nový kostel Svaté Rodiny a pomodlili jsme se zde za naše rodiny. Pak měly děti krátký rozchod na kolonádě lázní. I na zpáteční cestě  děti s vervou  zpívaly zbožné písně i lidovky, takže nám cesta domů rychle utekla.                                                 Marie Kaňovská

0 views

TERMÍNY POUTÍ U KOSTELÍČKA

by Lenka
  • Poutní  mše svatá u  Kostelíčka  (svátek  Nanebevzetí  Panny  Marie)  bude  v  neděli 13.8.2017 v 10:00 hodin.

Prosíme   farníky   o   pomoc  při  úklidu před  poutí  v  sobotu   12.8.2017  od  9:00 hodin.

  • Poutní   mše  svatá  u  Kostelíčka  (svátek   Narození   Panny   Marie)  bude  v  neděli  10.9.2017  v  10:00  hodin.

Úklid  před  poutí  v  sobotu   9.9.2017  nebude.

64 views